6 sep. 2019

Debatt: Kommuner ska inte sätta sig till doms över församlingars teologi – problematisk människosyn hos Falu kommun


- Dalarnas Tidningar -
Som ledare för en kristen tankesmedja respektive tidigare vice förbundsordförande för RFSL, är det med olika utgångspunkt som vi nalkas debatten om Lugnetkyrkan i Falun. Vi har landat i olika teologiska slutsatser om hbtq-personer och den kristna tron, men vi reagerar ändå båda med kraft mot det sätt som kommunen har behandlat församlingen, och särskilt mot talet om blotta vistelsen i kyrkans lokaler som ett ”arbetsmiljöproblem”....


...Allra mest allvarlig är dock den bild som målas upp när kommunstyrelsens ordförande säger till P4 Dalarna att det skulle vara ett ”arbetsmiljöproblem” för kommunanställda att vistas i en lokal vars ägare har en ”tveksam syn till hbtq-frågor”. Det här uttalandet hör över huvud taget inte hemma i en liberal demokrati! Det ger bilden av frikyrkliga som en smittsam sjukdom, och stänger alla dörrar för dialog i en erkänt komplex teologisk fråga. Det tycks oss därför som att det är kommunen, inte Lugnetkyrkan, som har det största problemet med sin människosyn.


Läs mer här: https://www.dt.se/artikel/debatt-kommuner-ska-inte-satta-sig-till-doms-over-forsamlingars-teologi-problematisk-manniskosyn-hos-falu-kommun

Inga kommentarer: