6 sep. 2019

UTMANINGEN 6 sept - Ps 106

DET BÖRJADE BRA

Bibelläsning: Psalm 106
"Men snart glömde de hans gärningar, de väntade inte på hans råd" (Ps 106: 13 FB)

I den förra psalmen fick vi en panoramabild över Israels barns historia. Gång på gång räddade Gud sitt folk, men trots det avvek folket snart därefter från Herrens vägar: "De glömde Herren, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten" (vers 21) "Sin härlighet bytte de bort mot bilden av en oxe som äter gräs" (vers 20)

Hur kunde de glömma Herrens gärningar och i stället börja tillbedja materiella ting?

Men det var inte bara på det Gamla Testamentets tid som folket tappade fokus och glömde Herrens ord och hans gärningar. Jesus säger: "Hos andra faller ordet bland tistlar. Det är de som har hört ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt." (Mark 4:18-19).

Vad kommer det att stå skrivet över våra liv? Kommer det att stå: "De tog emot Jesus med glädje och inspiration, men sedan blev det inte så mycket mer av det" eller kommer det att stå: ”De tog emot Jesus med en glädje och inspiration som sedan bara växte och växte”?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig, Herre, att trofast hålla mig till dig och ditt ord.

Inga kommentarer: