28 sep. 2019

UTMANINGEN 28 sep - Psalm 116 + 117

ATT INFRIA LÖFTEN

Bibelläsning: Psalm 116

"Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk" (Ps 116:14 FB)
 
Psalm 116 är en tacksägelsepsalm för Guds räddning ur stora problem.

Två gånger i psalmen återkommer orden: "Jag vill infria mina löften till Herren" (vers 14 och 18).
 
Vilka löften har jag givit till Herren?

Ta en stund och be Gud påminna dig om vilka löften du har givit honom. Skriv ner de löften du kommer ihåg. Tala med Herren om hur du uppfyller dem idag. Lyssna på vad Herren påminner dig om.
 
Du kanske vill ge nya löften till Herren idag? Skriv ner ditt nya löfte.
 
Då du blev frälst bekände du Jesus som Herre i ditt liv (Rom 10:9). Hur uppfyller du det löftet i dag? Hur kan du leva just den här dagen så att löftet infrias?

==> Mannakorn at tugga på under dagen: Jag vill infria mina löften till Herren!

NÅD OCH SANNING, IGEN!

 Bibelläsning: Psalm 117
"Lova HERREN, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och HERRENS sanning varar i evighet. Halleluja!"  (Ps 117 FB)

En del psalmer är korta. Detta är en av de kortaste. Hela psalmen är citerad ovan.

Men även om psalmen är kort har den ett viktigt budskap. Den innehåller en uppmaning till alla människor att prisa Gud och den talar också om varför: Han kom med nåd och sanning! (jfr Joh 1:14).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Nåd och sanning går hand i hand.

Inga kommentarer: