29 sep. 2019

Dagens Andakt 29 september”Se till att ni förnyas i ande och förstånd…” (Ef 4:23)

För några år sedan brukade vi anordna särskilda bibelhelger för församlingens olika ledare under rubriken ”Ladda ledaren”. Det är viktigt för ledare, som ständigt ger ut av Guds ord, att man får gå avsides och bara ta emot för egen del.
Jag har, som de allra flesta nuförtiden, en mobiltelefon. I min mobiltelefon, som också är en liten handdator, kan jag lagra och bära med mig all information som är viktig för mig. Där har jag Bibeln på olika språk, ordlistor, adresslistor, kalender mm. Den är väldigt praktisk att ha, men det uppstår ett problem när - jag säger inte om - jag glömmer att ladda den. Då ger den först ifrån sig en stilla påminnelse om att den behöver laddas. Den upprepar signalen igen efter en liten stund. Men om jag ignorerar dessa påminnelser för länge, så slutar det med att mobiltelefonen dör. All information raderas, och jag står där med en tom pryl i handen, som varken kan ringa eller hjälpa till med något annat nyttigt.  
I det andliga livet får vi också små påminnelser om att Gud vill att vi behöver laddning. Låt oss inte försumma dessa påminnelser utan verkligen se till att vi som ledare – dvs. förmedlare av Guds kraft, kan fungera optimalt.
BÖN
Jesus, hjälp mig att lyssna till varningssignalerna, när jag har fortsatt för länge, utan laddning för egen del. Tack för att du alltid finns nära mig för att fylla på med din kraft i mitt liv.
 ______________________
Dagens andakt på norsk http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: