5 okt. 2020

Dagens andakt den 5 oktober


”En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad” (Ords 11:25)

I den norska Bibeln är den här versen formulerad ungefär på följande sätt: Den som sprider välsignelse blir själv välsignad. Att sprida ut något, är att genröst, frikostigt och utan beräkning ösa ut det.

När jag planterar, är jag noggrann med var jag sätter fröna eller plantan, och så förväntar jag mig att det ska ge blomning och frukt just där.  Men när jag gödslar gräsmattan sprider jag ut det överallt, och lite här och där. Jag tror att det är så vi ska uppfatta dagens bibelord. Vi ska sprida välsignelse, den goda näringen runt oss.

Jag skrev för länge sedan en sång runt dagens bibelord med orden:
Har du märkt att nå’t underligt händer

När du öppnar din hand för att ge

Av de gåvor som Herren har gett dig här

Annars pröva och du ska se

  
Den som sprider välsignelse blir själv välsignad
   Så sprid välsignelse och du skall se

   Att ju mera i kärlek du delar med andra

   Desto mera kan Herren till dig ge.

BÖN

Herre, hjälp mig idag att sprida välsignelser runt mig. Hjälp mig att göra det utan beräkning. Hjälp mig framför allt att sprida glädje, uppmuntran och kärlek till människor som kommer i min väg.

Inga kommentarer: