7 okt. 2020

Psalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag - Psalm 73


 
I GUDS NÄRHET


Bibelläsning: Psalm 73

"Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren" (Ps 73:28 FB)

Psalmen frågar: Varför är livet så orättvist? Varför går det bra för de övermodiga och ogudaktiga? (vers 3). Varför drabbas inte de av olycka? Varför plågas inte de? (vers 5). Varför är de fria från lidanden? (vers 4).

Psalmisten tycker att detta är svårt att förstå (vers 16), ända tills han går in i Guds helgedom (vers 17). Där upplever han och förstår att det bara finns en enda plats med verklig och varaktig lycka. Det är att vara i Guds närhet (vers 28).

Vi har så lätt att jämföra oss med andra och bli avundsjuka (vers 3). Vi får be bönen: "Fräls oss från jämförelse." Då vi fokuserar på hur det går för andra kanske Jesus säger som han sa till Petrus: "Vad rör det dig? Följ du mig." (Joh 21:22)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag vill leva min dag i Guds närhet.

Inga kommentarer: