1 okt. 2020

UTMANINGEN 1 okt - 1 Kung 3

ETT LYHÖRT HJÄRTA

Bibelläsning: Första Kungaboken 3
"Ge din tjänare ett lyhört hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?"  (1 Kung 3.9 FB)
 
Salomo hade nu blivit kung efter sin far David och Salomo älskade Herren och följde i sin fars fotspår (vers 3).

I en dröm såg Salomo Gud, som sa: "Bed mig om det du vill att jag skall ge dig" (vers 5). Salomos svar på denna fråga var att han bad om ett lyhört hjärta och vishet att skilja mellan gott och ont.

Det var ett ovanligt svar, men det behagade Gud. Ett lyhörtt hjärta innebär att man avstår från sina egna önskningar och istället underordnar sig Gud. Salomo ber att han inte ska styras av sitt eget intellekt utan vara mjuk och följsam för Guds ledning.

Förutsättningen för ett lyhört hjärta är att du lär dig att lyssna på Guds röst i ditt liv. Då du har hört måste du välja om ditt hjärta ska vara lydigt eller om du går din egen väg.

Vågar du be om ett lyhört hjärta? Du kan ju bli bönhörd. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Ge mig idag ett hjärta som hör och gör vad du säger (Matt 7:24).
______________
Innehåll:
- Vers 1-15
Salomo ber Gud om ett lyhört hjärta.
- Vers 16-28
Salomo uppvisar den vishet som han fått av Gud med de två kvinnorna som hade varsin nyfödd son. Den ene dog och den andre levde och bägge gjorde anspråk på den levande sonen.

Kommentar:
Salomos giftermål med faraos dotter visar att Israel nu var en stormakt att räkna med. Giftermål mellan regenternas släkter var ofta en del av ett förbund mellan två stater. Egypten hade problem vid sin östra gräns med kananeerna och filisterna. Förbundet med Israel var säkert ett sätt att skydda Egyptens östra gräns.

Farao hade intagit Gezer ca tre mil väster om Jerusalem, dödat kananeerna som bodde där och gav Gezer som hemgift till sin dotter som blev Salomos hustru (1 Kung 9:16).

Salomo älskade Herren, men han fortsatte att offra och tända rökelse på höjderna (vers 3). Offrandet på höjderna var en del av den kananeiska religionen och var strängt förbjudet i Mose lag (5 Mos 12:2-4 och 5 Mos 12:13-14).

Salomo bad om ett lyhört hjärta och Herren gav honom det han önskade: Ett vist och förståndigt hjärta (vers 12). Salomo uppvisar prov på denna vishet i berättelsen om de två prostituerade som fick var sin son. Den ena dog och de kom till Salomo och tvistade om vems den levande sonen var (vers 16-27). Då folket fick höra talas om hur Salomo hanterade situationen häpnade de och förstod att Guds vishet var i honom (vers 28).

Till eftertanke:
Förutsättningen för ett lyhört hjärta är att du lär dig att lyssna på Guds röst i ditt liv. Då du har hört måste du välja om ditt hjärta ska vara lydigt eller om du går din egen väg.
- Du kan börja med att be den här bönen idag och många kommande dagar:
Ge mig idag ett hjärta som hör och gör vad du säger.

Salomo gjorde det mesta rätt, men han fortsatte offra på höjderna.
- Finns det också ett "men" i ditt liv? Du kanske gör det mesta rätt men fortsätter men någon liten syndig vana som du inte vill släppa?

Inga kommentarer: