2 okt. 2020

UTMANINGEN 2 okt - 1 Kung 4


VISHET

Bibelläsning: Första Kungaboken 4
 
"Gud gav Salomo visdom och förstånd i mycket rikt mått och så mycken kunskap att den kunde liknas vid sanden på havets strand."  (1 Kung 4:29 FB)
 
Salomo hade bett Gud om vishet - och fick det. Han fick en vishet som översteg hans egen. Det var Gud som "gav Salomo vishet"(vers 29).
 
I Nya Testamentet finns det löfte om att också jag ska få vishet om jag ber till Gud om det: "Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den."  (Jak 1:5)
 
Det behagar Gud att vi frimodigt ber honom om det vi behöver. Gud uppskattade speciellt att Salomos bön inte handlade om rikedom eller berömmelse, utan om utrustning för att kunna fullgöra sin gudagivna tjänst.
 
Kan du uppleva att din tjänst för Gud är övermäktig? Kan du uppleva att du inte har de förutsättningar som behövs för att utföra den tjänst Gud ber dig att utföra?

Gör som Salomo. Tala med Gud om saken. Ha tillit till Gud att Han ska ge dig allt du behöver för att utföra den tjänst han bett dig att utföra. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Gud ska ge dig allt du behöver för att utföra den tjänst han kallat dig till.
______________
Innehåll:
- Vers 1-20
Salomos förvaltning och högsta ämbetsmän
- Vers 21-34
Salomos makt och vishet

Kommentar:
"Salomo regerade över alla riken från floden till filisteernas land och ända ner till Egyptens gräns" (vers  21). Här uppfylls Guds löfte till Abraham som gavs många hundra år tidigare (1 Mos 18:21).
 
Gud hade gett Salomo vishet och hans vishet var "större än alla österlänningars vishet och alla egyptiers vishet" (vers 30).
 
Salomo författade 3000 ordspråk och 1005 sånger. Du kan läsa några av Salomos ordspråk i Ordspråksboken 10-29, och du kan läsa ett par av Salomos sånger i Ps 72 och 127. 
 
Till eftertanke:
- Lär känna Salomo genom att läsa några av Salomos ordspråk. Välj ut några som särskilt talar till dig, skriv ned dem och gå och tänk på dem under veckan som kommer. 
 
Trots att Salomo var den som uppnådde störst makt och rikedom i Israels historia ger han hela äran åt Gud. Han skriver i de två första verserna i Psalm 127 att allt arbete är förgäves om inte Gud välsignar arbetet. Salomo var trots alla framgångar fullständigt beroende av Gud.
- Hur är det med mig? Är jag beroende av Gud i mitt liv? Eller klarar jag mig bra ändå?

Inga kommentarer: