2 sep. 2019

Lektion 7 – Kristi kroppDetta är det sjunde avsnittet i bibelstudieserien från Efesierbrevet. De tidigare avsnittet kan du läsa här:  https://rupeba.blogspot.com/2019/08/bibelskolan-efesierbrevet.html
_____________________

Hemligheten
I Efesierbrevets tredje kapitel talas det tre gånger om en hemlighet (vers 3, 4, 9). En hemlighet som inte varit känd tidigare (vers 5). En hemlighet som från evighet varit dold hos Gud (vers 9). En hemlighet som nu ska göras känd (vers 10).
Hemligheten var:
 1. Att Gud skulle uppresa ett folk, en kropp, där alla folkslag i Kristus Jesus var medarvingar, tillsammans med judarna (vers 6).
 2. Att Gud genom den kroppen, församlingen, skulle visa sin vishet i sin mångfald (vers 10). Genom Kristi nya kropp skulle Gud visa vem han är.
Då Jesus lämnade jorden i sin mänskliga skepnad (Apg 1:9), gjorde han det för att uppstå i en ny kropp, församlingen, Kristi kropp, dig och mig.
Då Jesus var i sin mänskliga kropp var han starkt begränsad i tid. Han verkade här på jorden under några få år. Kristi nya kropp har redan verkat i närmare tvåtusen år.

Då Jesus var i sin mänskliga kropp, var han också starkt begränsad geografiskt. Han levde hela sitt liv på en smal strandremsa vid Medelhavet. Kristi nya kropp verkar idag nästan över hela jorden.

Kristen utrustning
När Gud ska visa vem han är genom församlingen, Kristi kropp, uppstår ett stort problem. Kristi kropp består av dig och mig. Helt vanliga människor med många fel och brister.
Utan Guds hjälp skulle det vara omöjligt för församlingen att vara Kristi kropp och demonstrera den gudomliga närvaron här på jorden. Men församlingen är inte utan Guds hjälp.
Gud vill på olika sätt utrusta kristna till att vara hans kropp.
Andens frukt (Gal 5:22-23), kärlek, glädje, frid…. Är en beskrivning av Jesu eget sinnelag. Det sinnelaget, Andens frukt, är något som Jesus vill se växa fram hos alla kristna som ett resultat av vår gemenskap med honom.
Gud vill också utrusta kristna med olika slags gåvor.

Gåvor
Bibeln talar om många olika slags gåvor. Kristus är en gåva (Ef 5:2), frälsningen är en gåva (Ef 2:8). Vi kan också se vårt liv, våra förmågor och till och med varje ny dag som en gåva från Gud.
Nådegåvor (Ef 3:7) är en speciell slags gåvor som Gud ger för att utrusta kristna till att vara hans kropp. I kor 12:7-11 ser vi nio sådana nådegåvor. Då du ser på dessa gåvor kan du se att de är en fortsättning av Jesu gärningar på jorden:
 • Jesus talade visdomens och kunskapens ord
 • Jesu gjorde kraftgärningar och botade sjuka
Dessa gåvor är ingen lyxutrustning. Avsikten med gåvorna är att de ska vara till nytta (1 Kor 12:7), för att församlingen ska kunna fullgöra sin uppgift att vara Kristi kropp på jorden.
Dessa gåvor är inte avsedda att bara användas av speciellt utvalda kristna i speciell ansvarsställning. Det står klart skrivet vem som kan använda gåvorna: ”Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta….men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en” (1 Kor 12:7+11).
Gud vill uppenbara sig hos var och en genom olika nådegåvor. Vi måste vara öppna för, ja till och med vara ivriga att se de olika nådegåvorna fungera i våra liv.

Läs: Ef 3:1-13
Kristi kropp är en vanlig bild på församlingen i Nya Testamentet (Ef 1:23). Jämför funktionerna av en människas kropp med Kristi kropp:
 1. Hur är förhållandet mellan huvudet och lemmarna i en kropp som fungerar harmoniskt? Vem lyder vem?
 2. Hur är förhållandet mellan delarna i en kropp?
 3. Vad sker i kroppen om de olika delarna i kroppen inte samverkar i harmoni?
 4. Hur fungerar Kristi kropp idag jämfört med en mänsklig kropp?
 5. I 1 Kor 12:12-27 får vi en speciallektion om livet i kroppen. Vad kan vi lära från detta bibelställe om hur församlingen/kåren ska fungera?
 6. Bibeln säger att Gud har delat ut sina nådegåvor till var och en i församlingen. Om vi inte upplever gåvorna i vårt liv, vilka orsaker kan det finnas till det?
 7. Vad är skillnaden mellan nådegåvor (1 Kor 12:7-11) och naturliga gåvor (sjunga, spela, leda, tala osv)?

Inga kommentarer: