6 okt. 2020

Del 5 - Den kyrka växer som lever ett helgat liv

 Del 5 - Den kyrka växer som lever ett helgat liv

Tillväxtfaktorer i historiens stora folkväckelser. Carl-Erik Sahlberg i boken "Miraklet S:ta Clara"

Den femte tillväxtfaktorn handlar om att leva ett helgat liv. "Se alltså noga upp med hur ni lever" (Ef 5:18).

Då man talar om att leva ett helgat liv kan det ofta upplevas som fördömande. Men det handlar inte främst om att döma, utan mer om omsorg.

Sahlberg skriver: "När pietisterna varnade för dans, kortspel och teater med mera, så var det nog inte för något annat skäl än just omsorg. Pietisterna visste - det vi egentligen alla vet - att inte alla miljöer är goda.
Pietisterna visste att gick fattiga människor till dansbanan, så förekom där sprit och när spriten gick in i fattiga människors munnar, så blev de människorna än fattigare och kanske fick gå ifrån hus och hem."

Sahlberg skriver vidare: "På samma sätt läser jag Bibeln. Det är kärleksregler för våra liv. När vägskyltar talar om för oss, att nu snart kommer en skarp kurva, så är det bra att sakta in, så är väl det omsorg om oss?"

Hur tog sig denna punkt till uttryck i S:ta Clara?

1/ Vi valde att bli en alkoholfri zon. Nattvardsvinet blev alkoholfritt. På festerna serverades inte ens lättöl.

2/ Det andra området gällde sexualiteten. Vi försökte leva och lära ut sexuell återhållsamhet innan äktenskapet.

 

MINA KOMMENTARER
Man ironiserar idag ofta om de gamla "syndkatalogerna". Men kan man inte se på dem som tecken på omsorg?
Ett staket kan man uppleva som ett hinder för min frihet, men staketet kan man också se som ett skydd för farorna utanför staketet.

Hur ser vi på de två områden som Sahlberg tar upp?
- För en generation sedan var det självklart inom frikyrkan att avstå från alkohol. Idag har det blivit vanligt att dricka vin och öl även i kristna familjer.

- För en generation sedan var det en vedertagen norm att vänta med sex till efter bröllopet. Idag kanske det till och med tillhör ovanligheterna.

Är denna utvecklingen bra eller dålig?

/PB

Du kan läsa mer om Sahlbergs bok i vår webbshop www.rupeba.se

Inga kommentarer: