7 okt. 2020

UTMANINGEN 7 okt - 1 Kung 10


RYKTET OM HERRENS NAMN

Bibelläsning: Första Kungaboken 10
Läs bibeltexten här

"När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och om HERRENS namn, kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor."  (1 Kung 10:1 FB)

Drottningen av Saba hade rest långt för att få träffa Salomo. Hon hade hört ryktet om Salomo och ryktet om Herrens namn.


I den engelska Bibeln, New International Version, vilket idag är den dominerande översättningen på engelska, står det att drottningen av Saba hade hört om Salomo och "hans relation till Herrens namn" (´about the fame of Salomo and his relation to the name of the Lord´).

Bibelkommentaren New Bible Commentary skriver att en mer exakt översättningen skulle vara att drottningen av Saba hade hört om "Salomos berömmelse då det gäller Herren namn" (´the fame of Salomon concerning the name of the Lord´).


Salomo var naturligtvis berömd för sina rikedomar och för sin vishet, men enligt den första versen är orsaken att hon sökte upp honom inte bara hans rikedom och vishet, utan huvudsakligen handlade det om Salomos relation till Gud.


Att vara berömd för sin relation med Gud! Hur är din relation med Gud? Då människor tänker på dig eller talar om dig, handlar det då om din relation till Gud? Borde vi inte alla leva så att vår relation till Gud skulle vara dominerande i våra liv? Då kanske människor skulle komma också till oss för att fråga om vår relation till Gud. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vilket avtryck lämnar jag efter mig i mötet med andra människor? 

_________________

Innehåll:
- Vers 1-13

Drottningen av Saba besöker Salomo. Salomos rikedom och visdom överträffar alla rykten hon hört om Salomo.
- Vers 14-28
Salomos rikedom och krigsmakt

Kommentar:
Drottningen av Saba hade rest långt för att träffa Salomo. Saba låg i sydvästra delen av arabiska halvön, nuvarande Jemen.

Salomos vishet och rikedom växte och han blev "större än någon annan kung på jorden, både i rikedom och vishet" (vers 23). Salomos rikedom och vishet finns beskrivet i Psalm 72.

Till eftertanke:
Salomo var känd för sin relation till Gud.

- Vilket avtryck lämnar jag efter mig i mötet med andra människor? 

Salomos högsta önskan var att bli vis (1 Kung 3:11-12). I Predikaren 1:16 talar Salomo om sitt sökande efter vishet.
- Hur beskriver Salomo sin iver efter att bli vis?

Inga kommentarer: