3 okt. 2020

Du är utvald - Långsam läsning (1 Pet 1:2a)

Du är utvald - 1 Pet 1:2a

 

"...utvalda enligt Guds, vår faders, plan..." (1 Pet 1:2a)

- Du är utvald enligt en plan.

- Det finns en plan som är speciellt planerad just för dig.
- Du
är en pusselbit som ska passa in och komplettera helheten.

- Om du inte intar din plats
är det något som saknas i Kristi kropp.

- Gud har f
örberett goda gärningar för att du ska vandra i dem (Ef 2:10 FB)

Dagens manna: Hjälp mig att upptäcka de gärningar som du har förberett just för mig. Just idag.


 

Inga kommentarer: