3 okt. 2020

Del 4 - Den kyrka växer som sätter Jesus i centrum

 Del 4 - Den kyrka växer som sätter Jesus i centrum

Tillväxtfaktorer i historiens stora folkväckelser. Carl-Erik Sahlberg i boken "Miraklet S:ta Clara"

Den fjärde tillväxtfaktorn handlar om att sätta Jesus i centrum. Sahlberg skriver "Vi i S:ta Clara blev tydligt Jesusorienterade. Jag tror att folk visste när de gick från vår högmässa om de varit på en kristen, judisk eller muslimsk gudstjänst - det vet man inte alltid i alla kyrkor."

Kristendomen handlar om Jesus. Han är den enda vägen till Fadern. Då vi bekänner Jesus som Herren blir vi frälsta. Det största och viktigaste budet är att älska Herren. Vår kärlek till Gud uttrycker vi genom att ta del i vad han vill säga till oss "Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord" (Joh 14:23).

Många undviker idag att tala om Jesus. Man talar hellre om Gud i mer allmänna ordalag. Jesus är en stötesten. Men Jesus är vägen - inte i vägen.


MINA KOMMENTARER
Hur är det i den kår/församling jag tillhör? Vad är det som är i centrum då ni samlas?
Håller vi fast vid bibelordet även om det skulle säga något annat än det som är politiskt korrekt idag?

/PB

Du kan läsa mer om boken i vår webbshop på www.rupeba.se

Inga kommentarer: