4 okt. 2020

UTMANINGEN 4 okt - 1 Kung 6 + 7

 

GUDS TEMPEL - 1 Kung 6

Bibelläsning: Första Kungaboken 6
 
"I det fyrahundraåttionde året efter det att Israels barn hade dragit ut ur Egypten, i det fjärde året av Salomos regering över Israel, i månaden Siv som är den andra månaden, började han bygga huset åt HERREN"  (1 Kung 6:1 FB)
 
Salomo bygger Guds tempel. Templet var det synliga uttrycket för Guds närvaro på jorden. I Templet förhärligades Gud själv. Templet var platsen där Gud bodde.
 
Idag bor Gud inte längre i tempel av sten, trä och guld. Gud har flyttat. Han bor i människor. Varje kristen är Guds tempel. Paulus skriver till korintierna: "Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er?" (1 Kor 3:16).

Varje kristen är platsen där Guds närvaro manifesteras.
Varje kristen är platsen där Guds kärlek manifesteras.
Varje kristen är platsen där Guds kraft manifesteras.
Varje kristen är platsen där Guds helighet manifesteras.

Korintierna hade tydligen glömt bort vem de var och vilket uppdrag de hade eftersom Paulus fick påminna dem om det. Behöver vi också bli påminda om vilka vi är? 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Vet ni inte att ni är Guds Tempel och att Guds Ande bor i er? (1 Kor 3:16)
________________
Innehåll:
Salomo bygger Guds Tempel
 
Kommentar:
Här får vi en översiktlig beskrivning av byggandet av Templet. Det var överdådigt byggt med en enorm mängd av guld. Det vittnar om att Israel var en stormakt med många folk som betalade skatt till Salomo. 

Mitt i alla beskrivningar av bygget får Salomo ett tilltal av Gud (vers 12-13). Det är en villkorlig profetia och börjar med ordet "om". Det är ett löfte om Herrens närvaro och välsignelse om Salomo håller fast vid alla Guds bud och lever efter dem. Många profetior i Bibeln är villkorliga och uppfyllelsen av profetiorna är beroende av hur vi lever våra liv. Sedan finns det också många ovillkorliga profetior i Bibeln som till exempel löftena om Jesu återkomst. Jesus kommer att komma tillbaka oavsett vad vi gör.

Det tog sju år att bygga Templet (vers 38) och det blev färdigt år 959 f.Kr.

Till eftertanke:
Att vara kristen innebär att vara ett Tempel för den Helige Ande (1 Kor 3:16). 
Tänk igenom vad det innebär för dig att:
- Varje kristen är platsen där Guds närvaro manifesteras.
- Varje kristen är platsen där Guds kärlek manifesteras.
- Varje kristen är platsen där Guds kraft manifesteras.
- Varje kristen är platsen där Guds helighet manifesteras.

________________

BEGÅVAD - TILL VILKEN NYTTA? - 1 Kung 7

Bibelläsning: Första Kungaboken 7
 
"Hiram ägde konstnärlig begåvning och förstånd och kunskap i fullt mått till att göra alla slags arbeten i koppar. Han kom till kung Salomo och utförde alla hans arbeten."  (1 Kung 7:14 FB)
 
Salomo bygger Guds tempel. Till sin hjälp har han många medarbetare. Här omnämns Hiram som hade fått en konstnärlig gåva och som därtill fått "förstånd och kunskap i fullt mått". De gåvorna använde Hiram i arbetet med Guds tempel.

I Bibel 2000 uttrycks slutet på vers 14 så här: "..och utförde allt vad kungen ville ha gjort."
 
Det är en sak att vara rikt utrustad då det gäller gåvor och en helt annan sak vad man använder sina gåvor till.
 
Har du frågat kung Jesus hur han vill att du ska använda dina gåvor? Varje människa har en speciell utrustning av gåvor: naturliga gåvor, materiella gåvor, tjänstegåvor och andliga nådegåvor. Kan man säga om dig att du: "utförde allt vad kungen ville ha gjort"? 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Han utförde allt vad kungen ville ha gjort. Hur är det med mig? 
__________________
Innehåll:
- Vers 1-12
Salomo bygger sitt palats
- Vers 13-47
Hiram färdigställer alla bronsarbeten till Herrens Tempel. Mängden bronsarbeten var så stor att vikten inte kunde fastställas.
- Vers 48-51
Salomo låter göra guldföremålen till Templet och fyllde skattkammaren med alla de föremål David hade helgat åt Herren.
 
Kommentar:
Byggandet av Salomos palats tog tretton år att bygga och bestod av flera byggnader: Tronhallen där Salomo skulle skipa rätt, huset där Salomo skulle bo och ett likadant hus åt faraos dotter som han tagit till hustru.

Salomo anlitar konstnärer för att tillverka de många attiraljer och verktyg som behövdes för verksamheten i Templet. Han för också in alla skatter som hans far David hade helgat år Herren.

Till eftertanke:
Varje människa har en speciell utrustning av gåvor: naturliga gåvor, materiella gåvor, tjänstegåvor och andliga nådegåvor.
Har du frågat kung Jesus hur han vill att du ska använda dina gåvor?
 
Det är en sak att vara rikt utrustad då det gäller gåvor och en helt annan sak vad man använder sina gåvor till.
- Har du frågat kung Jesus hur han vill att du ska använda dina gåvor?


Inga kommentarer: