4 okt. 2020

Psalmer från Psaltaren varje onsdag och söndag: Psalm 72


VÅRREGN

Bibelläsning: Psalm 72
"Han skall vara lik regnet som faller på nyslagen äng, lik en regnskur som vattnar jorden."
(Ps 72:6 FB)

Den torra marken längtar efter vatten. Jorden har blivit hård och saknar förmåga att bära fram växtlighet. Då kommer det stilla regnet som mjukar upp marken och livet kan börja spira fram.

Ibland kan det vara så att vi tappar kontakt med vår längtan. Vi kan tycka att det är bra som det är. Vi har anpassat våra liv till en viss nivå. Vi längtar inte efter förändring. Vi frågar inte längre efter vårregnet.

Nya Testamentet talar vid flera tillfällen om vem det är som får komma och dricka: "Den som törstar". För den som inte törstar finns det inget att få. Vår längtan, vårt behov, är Guds möjlighet i våra liv. Behovets barn har tillgång till oerhörda resurser.

Denna psalm talar om vem det är som får hjälp: Den som lider brist och har ett behov. "Ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har."
(vers 12)

"Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade", men "Ve er, ni som nu är mätta" (Luk 6:21+25 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Behovets barn har tillgång till oerhörda resurser

 

 

Inga kommentarer: