3 okt. 2020

UTMANINGEN 3 okt - 1 Kung 5


BYGGA TILLSAMMANS

Bibelläsning: Första Kungaboken 5
 
"Ge nu order om att man hugger cedrar på Libanon åt mig. Mina tjänare skall arbeta tillsammans med dina."  (1 Kung 5:6 FB)
 
Salomo skulle bygga Guds Tempel. Salomo hade all vishet och alla ekonomiska resurser att bygga Guds Tempel. Dessutom hade han 80.000 man som högg sten, 70.000 man som bar bördor, 30.000 man som högg trä och 3.300 arbetsledare (verserna 13, 15 och 16).
 
Men trots alla Salomos resurser sökte han hjälp och samarbete med Hiram, kungen i Tyrus. Guds Tempel bygger man inte ensam.
 
Idag bygger vi Guds Rike på jorden. Även om vi är begåvade och har många resurser, bygger vi inte Guds Rike själva. Det är vi tillsammans, Kristi kropp, som ska bygga Guds rike. Det behagar Gud då vi i ödmjukhet söker varandras hjälp. Det behagar Gud då vi inser att vi bara är en del av Kristi kropp och att vi behöver de andra delarna för att bygga Guds Rike på jorden. En isolerad led på ett finger kan inte göra allt själv.
 
Bed Herren visa dig vad som är din uppgift. Engagera dina "med-lemmar" i Kristi kropp att be och arbeta tillsammans med dig för att fullgöra det Herren har förberett för er.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att se min uppgift i byggandet av Guds rike, och att urskilja vilka som är mina närmaste med-lemmar som jag kan samverka med.
_________________
Innehåll:
Salomo lägger tillrätta alla förberedelser för att kunna bygga Guds Tempel.

Kommentar:
Kung Hiram i Tyrus regerade på 900-talet före Kristus. Han hade varit en god vän till David. Då David skulle bygga sitt hus hade Hiram bidragit med cederträ till bygget och hade dessutom sänt snickare och stenhuggare (2 Sam 5:11).

Nu då Salomo skulle bygga Guds tempel ber han Hiram om hjälp och de ingår ett avtal om ömsesidig hjälp (vers 9).

Salomo samlade också en arbetsstyrka på 30.000 man från Israel. De blev sända till Libanon för att samla material till Tempelbygget. De arbetade i Libanon en månad i taget och fick vara hemma två månader (vers 14).

Kommentar:
Det var en oerhört stor mängd människor som bidrog till att förverkliga det stora projektet att bygga Guds tempel i Jerusalem. Idag är vi ett ännu mycket större antal människor som är engagerade i det ännu större projektet att bygga Guds rike på jorden.
Det behövdes många olika slags människor för att bygga Guds tempel i Jerusalem. I Efesierbrevet 4:11-12 kan vi läsa om fem olika tjänstegåvor som är nödvändiga för "att bygga upp Kristi kropp", apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare.
- Tänk igenom var och en av de fem tjänstegåvorna?
- Vad är uppgiften för var och en av tjänstegåvorna?
- Är det någon av tjänstegåvorna som du upplever at vi lider brist på i församlingarna idag?
- I vilken tjänstegåva kan du mest känna igen dig?

Inga kommentarer: