8 okt. 2020

UTMANINGEN 8 okt - 1 Kung 11


 
FÖRLORAD HÄNGIVENHET

Bibelläsning: Första Kungaboken 11
Läs bibeltexten här

"När Salomo blev gammal, förledde kvinnorna honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet HERREN, sin Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit."  (1 Kung 11:4 FB)

Det är tragiskt att se hur en människa kan förlora sin hängivenhet till Gud. Salomo hade verkligen börjat sin bana med att älska Herren. Hur kunde det sluta så illa?


I kapitlet innan berättas det om Salomos oerhörda rikedom och visdom. Det berättas om hur berömd och uppskattad han blev. I detta kapitel berättas om hans många kvinnor. Salomo hade tusen hustrur, 700 furstliga och 300 bihustrur (vers 3). Dessa kvinnor förde med sig sina avgudar och Salomo förlorade sin hängivenhet till Gud.


Det kanske var lätt för Salomo att förlora sin hängivenhet då allt gick honom väl. Han kände sig säker. Han hade en enorm militär styrka och behövde inte frukta någon.


På samma sätt kan det vara lätt för oss att förlora vår hängivenhet till Gud i tider av medgång. Att förlora den första kärleken (Ef 2:4). Var vaksam över hur du lever ditt liv så inte du förlorar din hängivenhet till Herren. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Var vaksam över hur du lever ditt liv så inte du förlorar din hängivenhet till Herren.

_______________
Innehåll:
Salomos kvinnor från många olika länder gjorde att Salomo började dyrka deras gudar. Salomo bröt på det sättet medvetet förbundet med Herren och Salomo får veta att riket kommer att tas ifrån honom i nästa generation.

Profeten Ahia profeterar över Jerobeam att han kommer att ta över huvuddelen av Israel efter Salomos död.

Kommentar:
Gud hade uttryckligen befallt att israeliterna inte skulle gifta sig med döttrar från de omgivande folken. Om de gjorde det skulle de förledas att dyrka deras hjärtan och överge Herren (vers 2).

Salomo bröt mot den befallningen och det gjorde han rejält. Salomo hade ett tusen hustrur och han började dyrka Astarte, sidoniernas gudinna, Milkom, ammoniternas gud, Kemosh, moabiternas gud och Molok, ammoniternas gud (vers 4-7). Profeten Ahia profeterade då att riket skulle tas ifrån Salomos släkt. Han skulle endast få behålla en stam. Så dör Salomo och hans son Rehabeam blev kung efter honom.

Till eftertanke:
Det kan hända att vi lever kristenlivet av gammal vana och tappar vår hängivenhet till Gud.
Var vaksam över hur du lever ditt liv så inte du förlorar din hängivenhet till Herren.
- Vad kan vi göra för att bevara hängivenheten till Gud.

Trots en fantastisk början blev Salomos slut som kung tragiskt. Han beskriver sitt sökande efter lycka i Predikaren 1:1-2:11.
- Gör en lista på de olika saker som Salomo prövade för att finna en mening med livet.

Då vi läser Predikaren ser det ut som om huvudbudskapet är att livet är meningslöst. Och det är det om inte Gud finns. Predikaren avslutas med livets slutsats vilket gör livet meningsfullt.
- Vad är slutsatsen enligt de två sista verserna i Predikaren? På vilket sätt kan detta göra livet meningsfullt?

Inga kommentarer: