28 juni 2019

Alla kompetenta röster delar inte klimatoron...

... därför ska vi framför allt vinnlägga oss om att vinna människor.
- Anders Germar i Dagen -
För det första: låt oss stå för Bibelns eskatologi. Allt är inte tydligt när det gäller eskatologi, men det som står i 2 Petr 3:10 är det: ”Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.” Därför ska vi framför allt vinnlägga oss om att vinna människor. En noggrann läsning av texten ifråga medger inte tanken på en ”förnyad jord”.

För det andra: låt oss stå för evangeliets renhet. Om man blandar in frågor om klimat i den bibliska eskatologin riskerar man att sudda ut det klara bibliska budskapet. När de eskatologiska texterna talar om olika naturfenomen som tecken (Matt 24:3–8, Upp 6:8, Joel 1:10–16, Jer 14:1–6) måste vi fråga: är det detta som sker nu? I så fall ska vi verkligen göra oss redo.


Läs mer här: https://www.dagen.se/debatt/alla-kompetenta-roster-delar-inte-klimatoron-1.1545067

Inga kommentarer: