11 juni 2019

UTMANINGEN 11 juni - Apg 27

"FRUKTA INTE"

Bibelläsning: Apostlagärningarna 27
"Frukta inte" (Apg 27:24)


Paulus var fånge på ett skepp på väg mot Rom. De råkade ut för en häftig storm. De försökte på allt sätt bemästra situationen. De kastade skeppets utrustning överbord. De hade inte ätit på flera dagar. "Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn, och stormen låg på, så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning" (Apg 27:20).

Då de hade förlorat allt hopp kom en ängel från Gud till Paulus och sa: "Frukta inte...var vid gott mod" (Apg 27:24-25). Paulus deklarerar också för alla på skeppet att han hade tilltro till Gud att det skulle bli som han har sagt (Apg 27:25).

Tilltron till Gud och vad han har sagt återskapar hoppet. Herren kommer till oss i dag med sina löften om vägledning och kraft och han säger också i dag: "Frukta inte".

Då jag sätter min tro och min tillit till Gud och vad han har sagt får jag hopp för framtiden. Och hoppet frigör energi att handla...==> Mannakorn att tugga på under dagen: Frukta inte - var vid gott mod.

Inga kommentarer: