9 juni 2019

Tidig söndagsmorgon den 9 juni

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Sommartid innebär ofta en del ledig tid. Tid att tänka efter och reflektera.

LIVSKVALITET
Då man talar om att leva ett bra liv använder man ofta begreppet livskvalitet. Det finns egentligen ingen tydlig definition på vad livskvalitet egentligen är. Den kan bestå av många olika delar. 

En ingrediens som jag tror är viktig är att uppleva någon mening med sitt liv. Att ha något att brinna för, att vara passionerad.

VAD BRINNER JAG FÖR? 
Det finns kanske flera saker som jag brinner för. Men en av dem brukar jag säga är "Att stimulera Guds folk att läsa Guds ord". Kristenfolket i Sverige idag läser inte Bibeln längre på samma sätt som då vi kallades "läsare".  Och vad som är ännu värre är att vi inte längre tror på Guds Ord som vi gjorde förr.

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT?
Jesus säger att det viktigaste budet som finns för sina efterföljare är "att älska Herren din Gud av hela hjärtat och av hela din själ och av hela ditt förstånd" (Matt 22:37).

Jesus talar också om vem det är som älskar honom: "Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord...den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord" (Joh 14:23+24).

Vårt uppdrag på jorden är enligt missionsbefallningen att göra lärjungar. En av Jesu definitioner på vem som verkligen är hans lärjunge finner vi i Joh 8:31 "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar".

Jesus definierar alltså både vem det är som älskar honom och vem som är en verklige lärjunge utifrån vårt förhållande till Guds Ord. Därför är det viktigt att läsa Bibeln.

VAD HAR DET FÅTT FÖR KONSEKVENSER FÖR MIG?
I mitten av 1970-talet blev Rut och jag totaldrabbade av Gud i den karismatiska väckelsen. Detta har präglad våra liv sedan dess.

Under fem år inbjöd vi till bön och bibelstudium varje fredag i vårt hem i Sollentuna. Därefter flyttade vi till Norge och arbetade som lärare på Frälsningsarméns Folkhögskola på Jelöy. Jag undervisade huvudsakligen på bibellinjen och bibelskolan. Det var då som jag började skriva bibelstudiematerial. Under flera år skrev jag "Krigsropets bibelskola" med en lektion i veckan.

Men låt oss hoppa fram till nutid. Helt nyligen har jag avslutat en serie på rupeba.se med titeln TA GUD PÅ ORDEN. Du kan läsa den serien här: https://rupeba.blogspot.com/2019/04/ta-gud-pa-orden.html
Förra vecka avslutade jag ett TEMABIBELSTUDIUM FRÅN APOSTLAGÄRNINGARNA i tolv delar. Du kan läsa den serien här:  https://rupeba.blogspot.com/2019/05/bibelskolan-apostlagarningarna_14.html

Men just nu är kanske UTMANINGEN det största synliga uttrycket för min passion ATT STIMULERA GUDS FOLK ATT LÄSA GUDS ORD.

Det började hösten 2013. Jag började rekrytera deltagare att anmäla sig till systematiskt bibelstudium som skulle börja den första januari 2014. Detta skrev jag i oktober 2013:
                              "ANTAR DU UTMANINGEN?
Har du svårt att få regelbundenhet i din bibelläsning? Vill du få en bra plan för ett års bibelläsning som är lätt att följa? Eller vill du helt enkelt få lite variation i din regelbundna bibelläsning?
    Läs hela Nya Testamentet och Psaltaren under ett år tillsammans med oss. Vi börjar den första januari och läser ett kapitel varje dag, samt ett kapitel från Psaltaren extra på söndagarna.
    Anta utmaningen! Du kan anmäla dig redan nu. Lägg ett mail till info@rupeba.se med texten "Utmaningen", så kommer du regelbundet att få mejl med hjälp för den dagliga bibelläsningen under hela 2014.

   Men vi kommer inte att glömma bort det Gamla Testamentet. Varje dag kommer vi att publicera en minikommentar från ett kapitel i Gamla Testamentet. Om du följer med också i den bibelläsningen läser du Gamla Testamentet på lite drygt två år.
Vi börjar med 1 Moseboken den första januari 2014." (Oktober 2013)


Och sedan har vi bara fortsatt:

2014 följde vi "NT och Psaltaren på ett år" och som överkurs "GT på 2 år" - år 1
2015 blev det  "GT på 2 år" - år 2
2016 var det  "NT och Psaltaren på ett år"
2017
"GT på 2 år" - år 1
2018
"GT på 2 år" - år 2
2019 Nu håller vi på med
"NT och Psaltaren på ett år". Vi är snart färdiga med Apostlagärningarna och ska snart börja med alla brev i NT. Vi har aldrig varit så många som nu som får ett morgonmejl varje dag med tankar omkring dagens kapitel. 

Idag har jag just skickat ut det 1.985:e morgonmejlet i UTMANINGEN. 1.985 morgnar har jag stigit upp tidigt, innan alla andra har vaknat, för att skicka ut morgonmejlet till flera hundra mottagare. Det kanske är någon som undrar hur man kan orka hålla på med detta år efter år. Svaret är passion, något som jag brinner för. Vad brinner du för?

Hoppsan detta blev både långt och personligt, men nu önskar jag dig en välsignad ny vecka.
Peter Baronowsky

PS
Glöm inte bort att läsa Bibeln i sommar!

Inga kommentarer: