15 juni 2019

Inför söndagen - MISSIONSDAGEN


- Från kyrkoaretstexter.se -
HELIGA TREFALDIGHETS DAG eller MISSIONSDAGEN
Gud - Fader, Son och Ande
2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20, Ps 113:1-6

Heliga Trefaldighets kallas också Missionsdagen. I och med denna söndag sker en övergång från ett halvår med högtiderna (jul, påsk och pingst) till det mer vardagliga söndagarna i kyrkoåret.

Temat är treenigheten. Även om ordet treenighet inte nämns i Bibeln är begreppet tydligt redan i Bibelns första verser. Gud FADERN skapar himlarna och jorden och Guds ANDE svävar över vattnet. Läser man introduktionen till Johannesevangeliet ser vi att Ordet som är JESUS också finns med i begynnelsen.


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2529451070412865/?type=3&theater

Inga kommentarer: