8 juni 2019

UTMANINGEN 8 juni - Psalm 68+69

EN HÄR AV FÖRKUNNARE

Bibelläsning: Psalm 68
"Herren låter sitt ord förkunnas, stor är skaran av kvinnor som kommer med glädjebudet." (Ps 68:12 FB)

Kvinnliga förkunnare? Ja, här finns de. En hel skara, en armé, av kvinnliga förkunnare som bär fram glädjebudet.

Deras förkunnelse bereder vägen för Herren (vers 5). Den öppnar möjligheter för den som har det svårt. För Herren är de faderlösas fader och änkors försvarare (vers 6). Han ger de ensamma ett hem och de fångna frihet (vers 7).

Det är vad Herren gör. Låt oss, tillsammans med skaran av kvinnliga förkunnare, bereda vägen för Herren och ge Gud makten (vers 35). Först och främst i våra egna liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Ge Gud makten.

ETT LEVANDE HJÄRTA

Bibelläsning: Psalm 69

"Ni som söker Gud, era hjärtan skall leva!" (Ps 69:33 FB)

Alla har tydligen inte levande hjärtan enligt detta bibelord. Det är bara en grupp som har levande hjärtan: de som söker Gud.

De som inte söker Gud, måste därför ha motsatsen: döda hjärtan.

Men då vi börjar söka Herren, får hjärtat liv.

Hur är det med mitt hjärta? Går jag omkring och lever mitt kristna liv med ett dött hjärta därinne, eller har jag ett levande hjärta. Ett hjärta som söker Herren, lyssnar till hans röst och strävar efter att lära känna Honom mer och mer..

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hur är det med mitt hjärta?

Inga kommentarer: