20 juni 2019

En syn om den sista tiden

1973 skrev David Wilkerson "Synen, en skakande profetia om ändens tid som har börjat få i uppfyllelse".

Det verkar som den är slutsåld överallt, men så skriver Bkus på sin presentation av boken: "David Wilkersons profetia Synen, utgiven första gången 1974, lästes länge med stor skepsis. Är det som beskrivs verkligen möjligt? Men i ljuset av turbulent världsekonomi och ständigt varmare klimat blir Synen mer aktuell än någonsin. David Wilkerson förutsäger inte bara en ekonomisk kris och nya väderfenomen, utan beskriver också jordbävningen i Japan, en allt liberalare syn på samlevnad och sexualitet, katolska kyrkans ökande inflytande bland protestanter och det höjda tonläget mellan Ryssland och västvärlden." 

Jag håller just på att läsa om boken som jag läste första gången i slutet av 1970-talet. Vårat exemplar är slitet. Alla blad har lossat i inbindningen och är helt lösa. Men innehållet är intressant, och så här cirka fyrtio år efter utgivandet är det slående hur mycket i boken som har slagit in eller håller på att hända.

En liten detalj som jag fastnade vid var att Wilkerson profeterar om hur kristna radio- och TV-program kommer att censureras "Liberala kyrkoledare försöker i samråd med statliga organ kontrollera program av religiöst slag. Inga kristna inslag går ut i etern utan deras godkännande. Resultatet blir ett urvattnat evangelium utan Kristus som inte stöter någon."

Då jag läste det tänkte jag på prästen som inför skolavslutningen vägrade censureras av rektorn för skolan. Skolan vill på förhand se manus till prästens tal för att godkänna det eller för att hindra att prästen säger det präster är till för att säga. Du kan läsa ett tidigare inslag om detta här: https://rupeba.blogspot.com/search?q=Lidk%C3%B6ping

Inga kommentarer: