8 juni 2019

Dagens Andakt 8 juni

_
Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar…” ( Matt 28:19)

Uppmaningen till kristenheten i Sverige och i världen är densamma: vi kallade att göra lärjungar. Vem säger Jesus detta till? Vem är det han ger denna befallning att göra lärjungar? Hans ord riktar sig till lärjungarna! – till dem som redan var lärjungar. Den ”naturlag” som råder i Guds rike är, att det bara är de som är lärjungar som kan göra nya lärjungar. Vi vet att det bara är hundar som kan göra hundar, att det bara är katter som kan göra nya katter och det krävs människor för att nya människor ska komma till. På samma sätt är det i Guds rike så. Det är bara lärjungar som kan göra nya lärjungar. Att göra lärjungar är målet målet för all kristen verksamhet. Det räcker inte att människor blir frälsta eller andedöpta. Detta är nödvändigt – men att göra lärjungar når längre. Det är nämligen så att om vi lyckas göra lärjungar, så kommer de automatiskt att producera nya lärjungar, de kommer i sin tur att producera nya lärjungar osv…

Bön:
Herre, hjälp mig idag att vara en lärjunge, att vara en person som tar emot undervisning från dig själv och från människor som du sänder i min väg. Hjälp mig att låta mig formas av dig så att du kan använda mig till att visa vägen till ditt rike.

_____________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: