14 juni 2019

UTMANINGEN 14 juni - Psalm 70

KOM TILL MIN RÄDDNING


Bibelläsning: Psalm 70
"Gud, kom till min räddning! Skynda till min hjälp!" (Ps 70: 2 FB)

Desperationen är nära. Ett rop om hjälp ljuder i nattens mörker.

Många av psalmerna i Bibeln handlar om kampen mellan att kunna hantera allt ont som vill uppsluka oss, och den stilla förtröstan på att Gud ska gripa in.

Förtvivlans rop på hjälp blandas med förtröstans bekännelse om Guds hjälp: "Alla som söker dig skall jubla och vara glada i dig. De som älskar din frälsning skall alltid säga: ´Högt lovad vare Gud!" (vers 5)

Vi får också, mitt i stunder av förtvivlan, bekänna vår tro på en levande Gud som ser vår situation, lider med oss och som kommer att leda oss ut ur mörkret.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Endast hos dig får min själ sin ro.

Inga kommentarer: