28 juni 2019

UTMANINGEN 28 juni - Ps 76

INFRIA LÖFTEN

Bibelläsning: Psalm 76
"Ge löften och infria dem åt Herren, er Gud!" (Ps 76:12 FB)

Gud är för fasta, långvariga och pålitliga relationer. Det är som i äktenskapet. Det bygger på ett förbund. Vi lovar att älska varandra både i goda och i dåliga tider, både i nöd och lust.

Bibelversen uppmanar oss att ge löften till Gud. Och att infria dem. Gud har gett oss löften om att alltid vara med oss. Vad som än händer!

Då du blev kristen bekände du Jesus som Herre i ditt liv (Rom10:9). Hur infriar du det idag? Om du är frälsningssoldat, lovade du Gud en massa saker då du skrev under "Krigsartiklarna". Hur infriar du dessa löften idag?

För många år sedan lovade jag Gud att åka vart som helst för honom om han bara talade om det så tydligt att jag inte behövde tvivla på att det var han som sände mig. Det löftet har fört mig till ett antal olika platser, länder och världsdelar.

Men det handlar inte bara om de stora livsvalen. Det handlar också om vardagen. Hur kan jag idag infria min bekännelse att Jesus är Herre i mitt liv?

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad innebär det för mig att infria mina löften till Gud? I dag?

Inga kommentarer: