29 juni 2019

UTMANINGEN 29 juni - Ps 77+78

NÖDENS DAG

Bibelläsning: - Psalm 77
"På nödens dag söker jag Herren, om natten är min hand uträckt och blir inte trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och klagar, jag grubblar ty min ande tynar bort." (Ps 77:3-4 FB)

"På nödens dag söker jag dig....". Varför gör nöden oss till bättre bedjare?

Många människor ber bara till Gud under besvärliga situationer. Det är förmodligen så att alla människor ber när de kommer i tillräckligt svåra situationer. Kanske beds det mycket innerligare böner på parkbänken på natten än vad som beds i de fina kyrkorna.

"....om natten är min hand uträckt". Ja, nödens dag upplevs ofta starkast på natten.

Varför måste vi komma i nöd för att verkligen söka Gud av hela hjärtat? Om vi sökte Gud av hela hjärtat i tider då vi inte plågas, kanske vi inte skulle hamna i nöd så ofta.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Mitt i nödens natt får jag sträcka ut min hand till dig, Gud.SLUTA INTE BERÄTTA OM HERREN

Bibelläsning: Psalm 78
"Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och de under han har gjort." (Ps 78:3-4 FB)

Du som har lärt känna Herren. Dölj inte detta för barnen och de unga! Det är budskapet i verserna ovan.

Vi får inte sluta berätta om vad Herren gör och om vem Herren är. Om inte vi berättar det för den uppväxande generationen kommer de aldrig att få reda på det viktigaste i tillvaron: gemenskapen med Herren.

Det står om Efraims barn att "de glömde hans gärningar, de under han låtit dem se" (vers 11). När de slutade tala om Herrens under glömde de fort. Resultatet var att de inte höll Guds förbund och inte ville följa hans lag (vers 10).

Vi får aldrig sluta berätta om Herren och om Hans under. Om vi slutar med det kan en hel generation gå förlorad.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Visa mig Herre, vem jag kan berätta de goda nyheterna för idag. 

Inga kommentarer: