23 juni 2019

Dagens Andakt 23 juni”Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning – och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem…

Vi lever i en postmodern tid, som kännetecknas av att de flesta människor inte längre tror att det finns en absolut sanning, som är värd att söka efter. 

Istället försöker varje individ skapa sin egen lilla sanning – en kompott av allt som passar in i hennes egna önskningar och tyckanden. Tidigare kunde man vara oenig om hur sanningen såg ut, men man sökte fortfarande på olika sätt efter Sanningen med stort S. Idag, när de flesta övergett tanken på att det finns en absolut sanning, menar många att ”det som känns rätt för mig” är sanningen och detta resulterar i en massa individuella småsanningar, När man hävdar att det inte finns en absolut sanning gör man emellertid en logisk kullerbytta. Om jag säger att det inte finns en absolut sanning, har jag just hävdat en sådan, nämligen att det är absolut sant att det inte finns någon absolut sanning. 
Jag tror att Jesus har rätt. Jesus är uttrycket för Guds absoluta sanning. Men denna världens Herre, djävulen, har ”förblindat förståndet på dem som inte tror så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild” (2 Kor 4:4)
Vår tids förblindelse ligger i att människor inte längre söker Guds sanning, utan känner efter hur deras egen lilla sanning ser ut och blir därmed rotlösa och vilsna utan någon fast grund att stå på. Dagens bibelord uppmanar oss att inte ta del i, men avslöja dessa mörkrets gärningar.

BÖN
Herre låt det ljus som du har tänt i mig lysa så klart att mörkrets gärningar avslöjas där jag går fram. 

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: