13 juni 2019

UTMANINGEN 13 juni - Rom 1

TRONS LYDNAD 


Bibelläsning: Romarbrevet 1
"Genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hednafolk föra människor till trons lydnad för hans namns skull." (Rom 1:5 FB)

Har du lagt märke till uttrycket: trons lydnad. En lydnad som hänger ihop med min tro. En lydnad som är en konsekvens av min tro. Då måste detsamma gälla omvänt: olydnad är en konsekvens av otro.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag att leva i trons lydnad, så att min tro får uttrycka sig i att jag gör det du ber mig om.

Inga kommentarer: