22 juni 2019

UTMANINGEN 22 juni - Ps 74 + 75

EN GUD SOM HÅNAS

Bibelläsning: Psalm 74
"Stå upp Gud och för din talan! Tänk på hur du hela tiden hånas av dåren" (Ps 74:22 FB)

Psalmförfattaren lider av att leva i en tid då Guds namn och Guds verk förtalas. Han frågar hur länge Gud ska låta det fortgå: "Hur länge Gud, skall fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand?" (vers 10-11)

Författaren känner vanmakt över situationen och att Guds namn blir hånat.

Jesus som så ofta säger: "Oroa dig inte" (Matt 6:31), han lever och det är just därför du inte behöver oroa dig. Så, kom loss och låt Honom fylla ditt liv med glädje.

Vår tid kännetecknas av en allt mer högljudd ateistisk propaganda. Röster höjs för att kristna värden inte ska få plats i politiken eller i skolan. Däremot får utställningar där Jesus smädas plats till och med i våra kyrkor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Oroa dig inte Gud finns! NÄRHET


Bibelläsning: Psalm 75
"Vi tackar dig Gud. Vi tackar dig. Ditt namn är nära, man talar om dina under." (Ps 75:2 FB)

I psalmen finns ett samband mellan tacksägelse gudsnärvaro.

Är inte alltid Gud nära? - Jovisst är han det! Men många gånger är vi inte är medvetna om hans närvaro. Vi rusar genom dagen som är fylld av olika aktiviteter och krav. Även om Gud är nära kanske inte vi är nära Honom.

Till och med i bönen, då vi talar med Gud om alla våra behov, kan behoven stå så mycket i fokus att Gud placeras långt borta.

Gud vill att vi ska be om hjälp med alla våra behov. Men när vi övergår till tacksägelse så lämnar vi våra behov och bönen "lyfter" till en annan nivå. Det blir då inte längre problemcentrerad bön, men gudscentrerad. I det första fallet är vi nära våra problem och i det andra fallet är vi nära Gud.

Det är inte att undra på att tacksägelse liknas vid en port in till Herrens gårdar: "Gå in i hans portar med tacksägelse" (Ps 100:4)==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Gå in i hans portar med tacksägelse.

Inga kommentarer: