14 juni 2019

Orimligt att utsättas för "yogatvång" i skola och vård

- Debattinlägg i Hemmets Vän av Peter Kujala -
Vissa myndigheter (som Skolinspektionen) anser inte yoga vara religionsutövning och menar därmed att skolor och vårdinstitut fritt kan införa yoga i sin verksamhet, att till exempel anställd personal därmed blir skyldiga utöva yoga och att barn och vårdtagare ska utsättas för det.

Men, yoga är mycket mer än bara fysiska övningar. Själva målsättningen är att uppnå inre harmoni och välbefinnande, vilket tydligt går in på det religiösa fältet. Faktiskt så är varje yogarörelse utformad för en tillbedjan av en specifik hinduisk gudom, och skulle man dessutom ständigt upprepa till exempel yogans mantra ”aum”, som är en förkortning av tre viktiga gudar inom hinduismen, så är man djupt och aktivt inne på österländsk religionsutövning....

...Historiskt sett försökte romarna tvinga kristna avsäga sig sin tro genom tvång att tillbe de romerska gudarna, vilket ledde till miljoner kristnas martyrium.

Idag blir självfallet inte konsekvensen lika drastisk då en kristen vägrar tillbe hinduiska gudar via yogarörelser, men bara försöket att tvinga därtill vore helt klart en förföljelse av någons tro.  Och detta inte i något fjärran diktatoriskt ”förtryckarland” utan i Sverige ...

Läs mer här: http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8033&coid=4

Inga kommentarer: