22 juni 2019

Inför söndagen: DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG - Den Högstes profet

- Från kyrkoaretstexter.se -
Jer 22:1-4, Apg 13:16-25, Luk 1:57-66, Ps 96

Johannes Döparens dag är en av kyrkoårets äldsta helgdagar. Den har firats sedan 400-talet, ett sekel efter det man börjat fira Jesu födelse vid julen. I Luk 1:26 står det att ”Elisabet var i sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till staden Nasaret”, vilket gjorde det naturligt att uppmärksamma Johannes döparen sex månader innan jul, vilket är denna helg.

Jesus förändrade världshistorien – han dog för att vi skulle få syndernas förlåtelse. Genom hela gamla testamentet ser vi hur Gud förbereder för att frälsaren ska födas.

I texten från Jeremia uppmanas han gå ner från templet till kungens palats i Jerusalem. Det är intressant att han inte bara riktar sig till kungen, utan även tjänarna och folket (Jer 22:2). Vi har ofta en tendens att skylla på andra, det är politikernas fel, det är kyrkans lednings fel osv. Orden från Herren i vers 3 riktar sig både till ledare och dig och mig personligen:

• Döm rättfärdiga domar.
• Befria de som plundras av förtryckare.
• Utnyttja inte och var inte hård mot invandraren, de faderslösa och änkan [de svagaste i samhället].
• Spill inte oskyldigt blod på denna plats.


Läs mer här:https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2538918882799417/?type=3&theater 

Inga kommentarer: