24 juni 2019

Dagens Andakt 24 juni”Ni utgör Kristi kropp men är var för sig delar av den.”(1 Kor 12:27)

Bibeln talar om den kristna församlingen som en kropp, där varje kristen är en del. I min fysiska kropp är varje del skapad för en speciell funktion. Handen är utformad på ett sätt som gör den till det bästa verktyg som finns. Foten är anatomiskt utformad till att gå och att bära upp och balansera hela kroppen. Varje del är olika och är ämnad att fylla sin bestämda funktion.
Ibland hamnar en kropp i en bristsituation. En människa kan förlora en hand eller ett ben. Då kan man ibland lära andra delar av kroppen att ta över och ersätta den förlorade kroppsdelens funktion. Det finns människor som lärt sig styra en bil med fötterna, eller skriva på en dator med en pinne i pannan. Ändå är det så att i en mänsklig kropp är varje del skapad för en speciell funktion, och kroppen fungerar bäst om varje del kan utföra sin uppgift.
På samma sätt är det i Kristi kropp. Varje kristen har en grunduppsättning som gör dem lämpade för vissa uppgifter, och vi fungerar bäst om vi hittar fram till denna uppgift.

BÖN
Herre hjälp mig att hitta fram till och känna igen den uppgift som du har avsett för just mig i Kristi kropp, och hjälp mig att villigt gå in i den, så att min fulla potential kan användas för ditt rike.

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

Inga kommentarer: