7 juni 2019

GUD: Återkomsten

Sommaren är en tid då jag hinner läsa en del böcker. Jag har annars som mål att läsa en bok i månaden, men nu på sommaren kan det bli både två och tre böcker i månaden.

En av de böcker jag läser just nu (ja, jag läser faktiskt flera böcker samtidigt) är Joel Halldorfs bok GUD:Återkomsten.

Den utgår från alla dödsförklaringar om religion och Gud under de senaste århundradena. Många svenska politiker under 1900-talet såg kristendomen som döende i den moderna världen. Men det blev faktiskt tvärtom. Religionen har aldrig haft en större plats än i våra dagar. Den som vill förstå vad som händer i världen måste förstå religionens betydelse.

I boken berättar Halldorf hur kristendomen ökar dramatiskt i den postsekulära världen.

Här kommer några exempel:
- Pingstväckelsen breder ut sig sm en präriebrand. I Latinamerika fanns det 1979 tolv miljoner pingstvänner, i början av 100-talet 150 miljoner.
- I Brasilien var 6 procent av befolkningen pingstvänner 1991, 2010 var de 13 procent av befolkningen.
- I Afrika var antalet kristna 10 miljoner 1900 och idag finns det 500 miljoner kristna i Afrika. 

Till och med i Sverige, som ofta pekas ut som det mest sekulariserade landet i världen finns det positiva siffror att ta till sig. Halldorf skriver om en dramatisk ökning av nya pingstförsamlingar i Sverige:
1976-1985 grundades 20 ny församlingar i Sverige

1986-1995 grundades 62 nya församlingar
1996-2005 grundades 70 nya församlingar
2006-2017 grundandes 257 nya församlingar

Även om man ser på publiksiffror och besöksfrekvens står sig kyrkorna väl jämfört med övriga verksamheter i Sverige.

Allsvenskan i fotboll, som förmodligen är den idrottsaktivitet som samlar mest folk, hade under 2017 totalt en publiksiffra på 2,2 miljoner. Bara Svenska kyrkan, som inte är känd för att dra fulla hus, hade förra året 15 miljoner gudstjänstbesök. Det vill säga sju gånger fler än allsvenskan.

10 procent av befolkningen i Sverige tar regelbundet del av en gudstjänst. Det är ungefär lika många som går på bio.

Intressanta siffror som inte pekar på en döende kristen kyrka i Sverige.

För den som vill läsa mer finns boken att köpa i vår webbshop AFFÄREN.

Inga kommentarer: