15 juni 2019

UTMANINGEN 15 juni - Psalm 71 + 72

MIN KLIPPA

Bibelläsning: Psalm 71

"Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag alltid kan komma, du som givit befallning om min frälsning, du mitt bergfäste och min borg." (Ps 71:3 FB)

Vi behöver en fast punkt i tillvaron. En punkt som vi kan lita på och som inte förändras efter tidens växlingar. Det handlar om livskvalitet.

Våra liv är inte bara känslor, humörsvängningar eller vad vi tror att andra människor anser om oss. Våra liv måste ha en fast punkt som vi ständigt får återkomma till.

Herren vill vara detta i våra liv. Herren, som frälste oss, är en klippa för oss där vi får bo, dit vi alltid får komma. Han är vårt bergfäste och vår borg

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är min klippa.

VÅRREGN

Bibelläsning: Psalm 72
"Han skall vara lik regnet som faller på nyslagen äng, lik en regnskur som vattnar jorden."
(Ps 72:6 FB)

Den torra marken längtar efter vatten. Jorden har blivit hård och saknar förmåga att bära fram växtlighet. Då kommer det stilla regnet som mjukar upp marken och livet kan börja spira fram.

Ibland kan det vara så att vi tappar kontakt med vår längtan. Vi kan tycka att det är bra som det är. Vi har anpassat våra liv till en viss nivå. Vi längtar inte efter förändring. Vi frågar inte längre efter vårregnet.

Nya Testamentet talar vid flera tillfällen om vem det är som får komma och dricka: "Den som törstar". För den som inte törstar finns det inget att få. Vår längtan, vårt behov, är Guds möjlighet i våra liv. Behovets barn har tillgång till oerhörda resurser.

Denna psalm talar om vem det är som får hjälp: Den som lider brist och har ett behov. "Ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har." (vers 12)

"Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade", men "Ve er, ni som nu är mätta" (Luk 6:21+25 FB)==> Mannakorn att tugga på under dagen: Behovets barn har tillgång till oerhörda resurser

Inga kommentarer: