6 juni 2019

Ray Baker: Björn Cedersjös argument om samkönade äktenskap övertygar inte


- Ray Baker svarar på en debattartikel i Dagen -
Den viktigaste frågan är om det är den enskildes erfarenhet eller bibeltexten som ska vara utgångspunkten för vår tro och syn på sexualitet, skriver Ray Baker.

"Som teolog har jag genom åren ändrat uppfattning i ett antal teologiska detaljfrågor. Det har jag gjort när jag har gått tillbaka till bibeltexten och varit villig att ifrågasätta saker som jag tidigare har tagit för givet. När det gäller den bibliska undervisningen om mänsklig sexualitet har jag inte ändrat uppfattning, trots att jag har haft personliga skäl för att göra det.

Som ung kristen kille som attraherades av andra män läste jag ett stort antal böcker om homosexualitet skrivna av både kristna och icke-kristna, de som bejakade samkönade sexuella relationer och de som inte gjorde det. Jag letade efter ett sätt att kunna bejaka både mina homosexuella känslor och min kristna tro. Min slutsats blev dock att utlevd homosexualitet är oförenlig med en bibeltrogen kristendom. Nu när jag tar del av nya böcker och forskningsrapporter i ämnet ser jag att argumenten återkommer, och de är lika otillfredsställande nu som de var när jag var yngre.

När välmenande kristna trots detta vill uppmuntra till trogna, samkönade relationer blir det därför inte bara teologiskt vilseledande. Det blir också ett hån mot alla kristna med homosexuella känslor som är villiga att göra stora personliga uppoffringar för att kunna ära Gud även med sin sexualitet. För mig och många andra i samma situation blir det som en klapp på huvudet och ett nedlåtande: ”Seså – du hade inte behövt anstränga dig i alla dessa år. Du behövde inte kämpa mot din frestelse trots allt.” Här hamnar vi alla i ett dilemma: Vilken grupps känslor vill vi undvika att såra?"

Läs mer här:  https://www.dagen.se/debatt/ray-baker-bjorn-cedersjos-argument-om-samkonade-aktenskap-overtygar-inte-1.1533228

Ray Baker är tillsammans med Olof Edsinger redaktör för antalogin: "Bekänna färg, Kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld". I boken finns bland annat Ray Bakers vittnesbörd.
Du kan läsa mer om boken här: https://rupebabutiken.blogspot.com/2019/04/bekanna-farg-kyrka-och-hbtq-i-en.html

Inga kommentarer: