26 juni 2019

Karismatiska väckelsen – ett avslutat kapitel?

- Sven Nilsson i Hemmets Vän -
Den här pingsthelgen har jag på nytt ställts inför hur Jesus talar om den helige Ande och vilka förväntningar han hade på det Fadern hade lovat honom. ”När Hjälparen kommer, som jag skall sända från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna …” (Johannesevangeliet 15:26,27) Mitt i den sorg som lärjungarna drabbats av när de äntligen började förstå vad som väntade i Jerusalem, ser Jesus det som skulle hända i ett helt annat perspektiv. ”Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er.” (Johannesevangeliet 16:7). Andens utgjutande på pingstdagen var en strategisk hemlighet mellan Jesus och Fadern. Den Helige Ande skulle göra några, för tillfället räddhågade lärjungar, till ”historiemakare” som Jesu vittnen och förlösa kraften av det fullbordade försoningsverket. I allt det som sedan händer är den helige Ande verksam och närvarande i världen. Inte som en enstaka händelse utan som ett förblivande erbjudande till varje Jesus-troende som behöver hans hjälp.


Och detta är den kritiska frågan – upplever vi behovet av den helige Andes hjälp?


Det som hände inom stora delar av kristenheten under 1960-70-talet var en oväntad andlig rörelse – en glad upptäckt av den helige Andes närvaro med alla de tecken som man tidigare kände igen från pingstdagen i Jerusalem. Från alla delar av världen kom vittnesbörd om att den helige Ande verkade samtidigt och på ett liknande sätt. Jag hade själv möjlighet att besöka pastorer och församlingar under den här tiden i Norge, Kongo, USA, Indien, Nepal, Bangladesh, Thailand och Japan. På varje plats kände jag samma ”doft” av den helige Ande och såg samma yttringar av Andens verk. Även vi som svensk kristenhet blev starkt berörd och alla började tala om ”den karismatiska väckelsen”. Många mötte den som en glädje­chock och en ny Jesus-förälskelse – och jag var en av dem.


Så var är vi nu? Hur levde vi med det vi tog emot?


Läs mer här:  http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8054&coid=4

Inga kommentarer: