6 feb. 2020

Bibelskolan GAMLA TESTAMENTET - Del 5


Kapitel 5 – Patriarktiden forts.

 Under linjen=i Landet  - Över linjen=utanför Landet
U - Urhistorien               
P - Patriarktiden            
E
- Tiden i Egypten
                                                                  
Ö - Ökentiden
D+K - Domartiden+Kungatiden
N + S - Det delade riket: Nordriket Israel och Sydriket Juda
B - Den babyloniska fångenskapen
P+G+R - Israel ockuperat av Perserna, Grekerna och Romarna
-------------------------------------------------------------------------

Löftet till Abraham

Då Herren kallade Abraham och slöt ett förbund med honom fick Abraham förbundslöften för framtiden. Dessa löften har sedanupprepats och följt Abraham och hans ätt genom historien genom generationerna. Förbundslöftena innehåller huvudsakligen delar. Abraham fick löfte om:
-En son  (1 Mos 15:4;  17:6;  18:10)
-Ett stort folk  (1 Mos 12:2;  17:5;  18:18)
-Ett land  (1 Mos 12:7;  13:14-15;  17:8)

En son
    Abraham hade fått löfte om en son. Men åren gick och Abraham och Sara fick inga barn. Sara hade en slavinna som hette Hagar, och Sara föreslog att Abraham skulle gå in till henne, för att Sara på det sättet skulle få en son genom sin slavinna.
    Hagar blev med barn, födde en son och han fick namnet Ismael. Då Abraham var 99 år kom Herren en gång till och gav löftet om en son som Abraham skulle få tillsammans med sin hustru Sara. Herren uppfyllde sitt löfte, även om det mänskligt sett var omöjligt för dem att få barn i den åldern. Sonen föddes och fick namnet Isak.
    Löfte om en speciell son, löftets son, som skulle bli till välsignelse för alla folk, bärs sedan vidare genom GT och blir senare uppfyllt ännu en gång genom Jesus Kristus.

Ett stort folk
    Herren lovade att Abraham skulle bli far till ett stort folk. Lika talrikt som sanden på marken (1 Mos 13:16), och lika talrikt som stjärnorna på himlen (1 Mos 15:5).
   Gud har uppfyllt sitt löfte:
-Genom Ismael är Abraham far till alla miljoner araber
-Genom Isak är Abraham far till alla miljoner judar
-Genom Kristus är Abraham far till alla miljoner kristna
”Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn.” (Gal 3:7)
”Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.” (Gal 3:29)

Ett land
    Herren hade också gett Abraham löfte att han och hans ätt skulle få ett speciellt land, Kanaan, löftes land. Genom världshistorien kan vi se hur detta löfte uppfylls upprepade gånger.
1. Först fick Abraham själv landet då han fick order om uppbrott från Ur för att bege sig till Kanaan.
2. Många hundra år senare är judarna ett slavfolk i Egypten. Genom Moses och Josua ger Gud dem landet tillbaka.
3. Många hundra år efter det blir judarna bortförda till fångenskapen i Babylon. Ännu en gång uppfyller Guds sitt löfte och folket får återvända ´hem´ och bygga upp sitt land.
4. I generationen efter Jesus gör judarna ännu en gång uppror mot ockupationsmakten, Romarriket. Upproret slås ned och judarna skingras ut över hela jorden.
    I GT kan vi se många profetior som beskriver händelserna i förbindelse med detta (skrivet över tusen år i förväg):
-”HERREN skall sprida ut dig bland alla folk, från jordens ena ände till den andra” (5 Mos 28:64)
-Där kommer folket att få utstå mycket lidande (5 Mos 28:65-67)
-Men Guds ska bevara dem som ett folk trots att de inte lever samlade i ett land (3 Mos 26:44)
-Och ” HERREN, din Gud, göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. HERREN, din Gud, skall då åter samla dig från alla folk, dit han har skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, skulle HERREN, din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån. HERREN, din Gud, skall föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning, och du skall besitta det.” (5 Mos 30:3-5)
-Det står till och med beskrivet i GT på vilket sätt judarna ska återvända till sitt land. På havet och i luften, de ska komma  ”lika duvor som flyger till sitt duvslag.” (Jes 60:8-9)
    Århundradena gick och först på 1900-talet var det tekniskt möjligt att komma till Israel ´luftvägen´. Under 1900-talet återvänder många judar till ett land där deras förfäder bodde mer än 1.700 år tidigare. År 1948 blev Israel igen en nation. Gud har inte glömt sitt löfte till Abraham.


Förebilder
    I GT möter vi många människor och förhållanden som kan ses som förebilder, som pekar fram mot personer och förhållanden i NT. Detta brukar man kalla för typologi = läran om förebilder.
    Första Mosebok är rik på förebilder:
-Abraham offrar sin enfödde son Isak (1 Mos 22
à Joh 3:16)
-Jakob som tjänar för att vinna sin brud (1 Mos 29
à Ef 5:25+)
-Jakobs bönekamp med Gud (1 Mos 32
à Matt 26:36+)
-Josef som blev såld av sina egna, blev upphöjd och blev till frälsning för hela sitt folk (1 Mos 50:20
àApg 4:10-11)
-Berättelsen om hur Isak fick sin Rebecka (1 Mos 24): Abraham (Gud Fader), sänder ut sin tjänare (den Helige ande) till ett annat land med gåvor och för att utrusta och förbereda Rebecka (bruden, församlingen) för mötet och bröllopet med Isak (sonen, Jesus).1. Läs några av berättelserna under rubriken ´förebilder´ och gör en jämförelse av innehållet i NT. Försök finna likheter och olikheter.
2. Vi har nu kommit igenom Första Moseboken. För att behålla översikten och som en sammanfattning kan man ha god nytta av att tänka igenom en del frågor:
    a/Vilka två historiska perioder behandlas i första Mosebok?
    b/Vad är det centrala i den första perioden?
    c/Vilka är huvudpersonerna i den första perioden?
    d/Vad är det centrala i den andra perioden?
    e/Vilka är de viktigaste personerna?

Inga kommentarer: