9 feb. 2020

UTMANINGEN 9 feb - 1 Mos 41

GUDS VÄGAR 

Bibelläsning: Första Moseboken 41
Läs bibeltexten här


"Farao sade vidare till Josef: "Se, jag sätter dig över hela Egyptens land."  Och farao tog ringen från sin hand och satte den på Josefs hand, och han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en kedja av guld kring hans hals." (1 Mos 41:41-42 FB)

Efter år i fängelset kallar farao på Josef för att få hjälp att tyda en dröm. Det hela leder till att Josef blir upphöjd och får befälet över hela Egypten.

Hela historien är ett vittnesbörd om att det Gud sagt kommer att ske hur mycket människor än försöker styra utvecklingen i en annan riktning.

Gud hade lovat Abraham en rik avkomma. Och många år innan en kraftig hungersnöd inträder som hotar Abrahams och Isaks avkomma, låter Gud Josef på underliga vägar komma till makten i Egypten där han samlar ladorna fulla, vilket senare räddar släktens liv och fortlevnad.

Herrens vägar kan ibland se underliga ut, men det Gud har sagt ska gälla! 


-  Mannakorn att tugga på under dagen: Det Gud har sagt ska gälla.
______________

Översikt:- Vers 1-36
Josef tyder faraos drömmar om sju år i överflöd och sju år av hungersnöd.
- Vers 37-57
Josef blir satt att förvalta landet. Han sparar överflödet under de sju rika åren och då hungersnöden kommer, reser man från hela jorden till Egypten för att köpa säd hos Josef.


Kommentar:
- På en enda dag förvandlas Josefs liv från att ha varit i fängelse till att bli styresman för helga Egypten.
- Josef är nån om att ge all ära till Gud. Då Farao frågar honom om han kan tyda drömmar svarar han "Inte jag, men Gud" (vers 16). Då Josef lägger fram planen för att rädda Egypten utbrister farao "Finns det någon som har Guds ande som denne man?" (vers 38).

- "Farao tog av sig ringen och satte den på Josefs hand" (vers 42) Med den ringen kunde Josef underteckna alla dokument i faraos namn (Se 1 Kung 21:8)

Till eftertanke: 
- "Inte jag, men Gud" svarade Josef. I vilken utsträckning är jag mån om att ge ära till Gud i stället för att själv ta emot ära för det som sker?
- Det är just detta som Jesus ber oss att be i bönen FaderVår:
Låt ditt namn bli helgat (eller vill jag hellre att mitt namn blir ärat?)

Låt ditt rike komma (eller ber jag om att mitt "rike" sa växa?)
Låt din vilja ske (eller ber jag att min vilja ska ske?)
Ställ dessa tre frågor till dig själv.
- Josef som förebild till Jesus: "Gör som han säger" (vers 55). Samma ord uttalas om Jesus "Gör vad han säger till er" (Joh 2:5). Om jag skulle följa den uppmaningen, vad skulle det innebära för mig idag?

Inga kommentarer: