28 feb. 2020

Korset under attack i västvärldens kyrka

- Stefan Swärd i Världen idag -
Korset är utsatt för attack i västvärldens kyrka. Dess betydelse nedvärderas. Korset har blivit ett smycke att bäras om halsen för många, utan förståelse av dess innebörd.

Den grundläggande orsaken till korsets urvattning är att syndens allvar nedvärderas och Guds vrede och dom över synden nedvärderas. En modern form av försoningslära har fått insteg i västvärlden som tonar ner syndens allvar. Som tonar ner Guds vrede över synden. Där korset främst presenteras som martyrskap, att Jesus blev en del av denna världs lidande. En utgivande kärlek som ska efterföljas.

Detta är inte felaktigt men missar det viktigaste som Jesus gjorde på korset. Han bar världens synd på sig. Syndens fulla konsekvens led Jesus för att vi skulle bli fria från vår synd. Våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, att tänka bort tanken på ställföreträdande strafflidandet – då missar vi det som är grunden för vår frälsning.


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/ledare/korset-under-attack-i-vastvarldens-kyrka/reptaA!1qXbTf7oPiiZ1BUQWslGOg/

Inga kommentarer: