3 feb. 2020

UTMANINGEN 3 feb - 1 Mos 35

RES ETT ALTARE

Bibelläsning: Första Moseboken 35
Läs bibeltexten här


"Gud sade till Jakob: "Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig, när du flydde för din bror Esau." (1 Mos 35:1 FB)

Jakob fick uppmaningen att bygga ett altare. Altaret kunde sedan tjäna som ett minnesmärke över en speciell situation. Vi kan ha så lätt att glömma hur Gud på olika sätt griper in i vårt liv. För Jakob skulle detta minnesmärke påminna honom om ett tillfälle då Gud uppenbarade sig för honom.

Vi kanske inte bygger altare av sten där vi går fram, men vi bär med oss, inne i oss, minnen av gudsmöten. Tillfällen då Gud på ett speciellt sätt uppenbarade sig för oss.

Vi behöver gång på gång komma tillbaka till dessa altaren så vi inte glömmer bort vilka vi är och vad vårt uppdrag är här på jorden.

Det kan vara stunden då vi blev frälsta. En kallelseupplevelse. Ett dop i den helige Ande. Ett helande. Ett speciell gudsmöte...

- Mannakorn att tugga på under dagen: Med tacksamhet ser jag tillbaka på de speciella gudsmöten jag upplevt, och med förväntan ser jag fram mot vad Gud vill göra i mitt liv.
________________

Översikt:
- Vers 1-14  
Jakob vänder tillbaka till Betel, platsen för hans brottningskamp med Gud. Innan de ger sig av gör de sig av med alla avgudar. Vid Betel välsignar Gud Jakob och förnyar sina förbundslöften till Jakob och påminner honom att han inte längre heter Jakob utan Israel.
- Vers 16-21  
Rakel dör i förbindelse med att Benjamin föds.
- Vers 22- 29  
Jakobs tolv söner. Jakobs far Isak dör.

Kommentar:
   Gud uppmanar Jakob att bege sig till Betel för att resa ett altare till Gud. Betel var den plats där Gud hade uppenbarat sig för Jakob.

   Men innan de reser iväg uppmanar Jakob sitt husfolk att göra sig av med de främmande gudarna som de hade hos sig (vers 2). Detta är ett ständigt återkommande tema i Gamla Testamentet: Väckelse föregås av att man rensar bort de främmande gudarna som fanns hos folket.
   Men trots dessa ständiga uppmaningar ser vi att flera kristna kyrkor idag tar in inflytande från österns religioner genom Yoga och många andra influenser.

Till eftertanke:
- Vad tror du det beror på att man idag ofta ser kyrkor som inbjuder till samlingar med inflytande från österns religioner?
- Har man i kyrkan förlorat tron på sin egen tro? 
- Eller tror man att kyrkan behöver komplettera sin lära med influenser från andra religioner?

- Även om vi inte tänker på andra religioner, vilka "avgudar" kan vi ha lagt oss till med?  Pengar, rykte, framgång, mig själv?

I detta kapitel får vi en översikt av Jakobs tolv söner. Då är det dags att ännu en gång se på Stamtavlan över Abrahams ätt:
Inga kommentarer: