11 feb. 2020

UTMANINGEN 11 feb - 1 Mos 43

GUDS HAND BAKOM ALLT GOTT

Bibelläsning: Första Moseboken 43
Läs bibeltexten här


"Hör på oss, herre! När vi var här nere förra gången för att köpa säd till mat och sedan kom till ett rastställe och öppnade våra säckar, hittade var och en av oss sina pengar till deras fulla vikt överst i sin säck. Vi har nu fört dem med oss tillbaka. Och vi har andra pengar med oss för att köpa säd till mat. Vi vet inte vem som lagt pengarna i våra säckar." Han svarade: "Oroa er inte, var inte rädda! Det är er Gud och er fars Gud som har låtit er hitta en skatt i era säckar. Jag har fått era pengar." (1 Mos 43:20-23 FB)

Josefs bröder var nu tillbaka till Egypten för att köpa säd. Förra gången de var där fann de på vägen hem alla pengar de hade betalat för säden i sin egen packning. Nu var de oroliga att de skulle anklagas för att ha stulit pengarna.

Men svaret de fick var:"Oroa er inte, var inte rädda! Det är er Gud och er fars Gud som har låtit er hitta en skatt i era säckar." (vers 23)

Vi kan också ibland få uppleva att bli välsignade på ett helt oväntat sätt, eller att en dörr, en utväg, plötsligt öppnas som har varit stängd för oss. Då vi möter sådana oväntade välsignelser får vi bara rikta vårt tack till Gud och ta emot orden: "Oroa er inte, var inte rädda! Det är er Gud...."


- Mannakorn att tugga på under dagen: Var inte rädd, Gud har förberett en väg för dig.
_______________
Översikt:
 -Vers 1-14
Bröderna övertalar sin far att de ska få ta med sig Benjamin tillbaka till Josef för att köpa mat under den stora hungersnöden.
- Vers 15-25
Bröderna kommer fram till Egypten och får möta Josef. Bröderna oroar sig för att bli anklagade för stöld. Husföreståndaren säger att de inte behöver oroa sig för han har fått alla pengar han skulle ha.
- Vers 26-34
Bröderna äter mat tillsamman med Josef.Kommentar:
- Hungersnöden blir värre och värre. Ruben hade lovat att ansvara för att föra Benjamin tillbaka, till priset av sina två söner (42:37). Juda lovar att ansvara för att föra Benjamin välbehållen tillbaka, till priset av att bli betraktad som syndare resten av livet. Till slut går Jakob med på att skicka tillbaka sina söner till Egypten, med risk att bli barnlös (vers 14).
- I mötet med Josef, uppfylls Josefs dröm om att bröderna skulle buga sig för honom (Josefs drömmar 1 Mos 37:5ff, uppfyllelsen 1 Mos:26)


Till eftertanke:
- Har du upplevt att bli välsignad på ett helt oväntat sätt, eller att en dörr, en utväg, plötsligt öppnas som har varit stängd för dig? Ge exempel.
- Ge exempel på situationer där uttrycket "Oroa er inte, var inte rädda! Det är er Gud...." passar in. Antingen budskapet var hörbart eller ej.
Exempel från Bibeln.
Exempel som du hört talas om.
Exempel i ditt eget liv. 

Inga kommentarer: