3 feb. 2020

UTMANINGEN 21 feb - 2 Mos 3

"JAG HAR SETT....OCH HÖRT

Bibelläsning: Andra Moseboken 3
Läs bibeltexten här
"HERREN sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem.."
  (2 Mos 3:7-8 FB)

Gud hade sett folkets lidande och Gud hade hört deras rop på hjälp. Därför stiger Gud ned för att rädda dem.

Gud räddar folket genom att kalla en människa att föra folket ut ur slaveriet (vers 10).

Också idag lever många människor fångna i synd. Många människor är fångna i ett meningslöst liv utan att se något hopp eller någon utväg. Också idag ropar dessa människor till Gud om hjälp. Gud ser deras lidande och hör deras böner. Han vill nå fram till dem med sin räddning.

Därför kallar Gud även idag människor att gå till dem och föra dem ut i frihet genom förlåtelsen och frälsningen i Jesus Kristus. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad kallar Gud mig att göra idag?

_____________________
Översikt:- Vers 1-6
Moses möter Gud i den brinnande busken och får befallning att ta av sina skor för att han står på helig plats.
- Vers 7-10
Gud talar med Moses om sin plan att föra ut folket från slaveriet till frihet, och om Moses roll i den befrielsen.

- Vers 11-17
Moses invänder att han säkert  inte är en lämplig kandidat för det uppdraget. Gud lovar att vara med Moses och talar om landet som "flödar av mjölk och honung"
- Vers 18-22
Gud ger instruktioner om hur man ska förbereda sig för uttåget.


Kommentar:
I Gamla Testamentet uppenbarar sig Gud ett antal gånger för sina utvalda ledare och för sitt folk.

- Abraham ser Gud som en rykande ugn och en brinnande fackla (1 Mos 15:17).
- Jakob brottades med en man (1 Mos 32:24-29)
- Under ökenvandringen visar sig Gud genom ett moln och genom en eld.

Den brinnande busken uppfattas ibland som en törnbuske,  en symbol för Guds lidande folk, och Herren som finns mitt ibland dem som lider.

Till eftertanke: 
Du kanske inte upplever Guds närvaro i form av en brinnande buske.
- På vilka olika sätt hör du Gud tala till dig? 
- Ge exempel på hur du har upplevt Guds ledning i ditt liv?
Moses upplevde att uppdraget han fick från Gud var alldeles för svårt för honom.
- Har du någon gång varit i samma situation? Vad hände? Hur slutade det?


Inga kommentarer: