14 feb. 2020

UTMANINGEN 14 feb - 1 Mos 46

UPPBROTT

Bibelläsning: Första Moseboken 46
Läs bibeltexten här


"Israel bröt upp med allt han ägde." (1 Mos 46:1 FB)

Patriarkberättelserna om Abraham, Isak och Jakob innehåller många uppbrott. Berättelsen om Abraham börjar med ett uppbrott som sedan följs av många uppbrott. Här är det Jakob som bryter upp för att återförenas med sin son Josef i Egypten.

Våra liv kan också innebära uppbrott. Det kan handla om att flytta till en annan plats, men det kan också vara ett andligt uppbrott. Det kan innebära att Gud leder oss in på en ny väg i vårt liv och i vår tjänst. Det är viktigt att vi inte slår ned "tältpluggarna" så hårt så att vi inte är beredda på uppbrott då Herren kallar.

Gud talade tydligt om för Jakob att nu var det dags för uppbrott (vers 2-4). Gud säger att Jakob inte behöver vara rädd för Herren kommer att vara med honom.

Det är viktigt att även vi lever "lyssnande" så att vi hör då Herren talar till oss. 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Vad skulle ett uppbrott innebära för mig?
_______________
Översikt:- Vers 1-7
Jakob bryter upp och beger sig till Egypten med ett löfte att Gud ska vara med honom i Egypten och att Gud också ska föra honom därifrån.
- Vers 8-26
Översikt över Jakobs släkt som följde med till Egypten

- Vers 27-34
Jakob kommer fram till Goshen och möter Josef


Kommentar:
-"Israel bröt upp med allt han ägde" (vers 1) och stannade i Beer-Sheba. Det var där han tidigare hade växt upp hos sin far Isak. I Beer-Sheba offrade han till Gud. 
-"Jakob bröt upp från Beer-Sheba" (vers 5). Texten använder omväxlande namnet Jakob och Israel. Jakob var hans namn före mötet med Gud och i Gudsmötet fick han sitt nya namn Israel av Gud.
- Och här får Jakob uppleva et nytt Gudsmöte. Tidigare hade Gud uppenbarat sig i en dröm (1 Mos 28:12ff). Nu talar Gud profetiska ord i form av en syn. Budskapet är att Herren ska föra Jakob till Egypten, sedan tillbaka till hemlandet och att Josef ska ska sluta hans ögon (vers 3-4).
Jakob får uppleva det som senare ska ske då Gud utgjuter den Helige Ande över alla människor i den sista tiden: Profetiska tilltal, syner och drömmar (Apg 2:17)
- Jakobs familj bosatte sig i Goshen som ligger öster om Nildeltat.

Till eftertanke:
- Nämn några händelser i ditt liv som har inneburit en vändpunkt i ditt liv.

- Vad skulle ett uppbrott innebära för dig idag?

Inga kommentarer: