4 feb. 2020

UTMANINGEN 4 feb - 1 Mos 36

MIN FORTSATTA HISTORIA

Bibelläsning: Första Moseboken 36

Läs bibeltexten här


"Detta är Esaus fortsatta historia. Esau är densamme som Edom." (1 Mos 36:1 FB)

Kapitel 36 börjar med att tala om vad kapitlet ska handla om. Det handlar om Esaus fortsatta historia, vilka barn han fick, var han bosatte sig och så vidare.


Esaus fortsatta historia är resultatet av många olika val som Esau tog i livet.
Hur ser min fortsatta historia ut från och med idag och framåt? Om den historien någonsin skulle skrivas ned, vad skulle det stå? Min fortsatta historia avgörs av de olika val jag tar framöver. Kommer det att skrivas i min fortsatta historia om olika människor som jag berört på olika sätt? Kommer några "andliga barn" att födas genom min fortsatta historia?


- Mannakorn att tugga på under dagen: Gud hjälp mig att välja rätt så att min fortsatta historia kan skrivas som du vill. 

______________ 
Översikt:
- Vers 1-8
Esau och Jakob hade så mycket ägodelar och boskap att landet inte räcker till för båda.
Esau flyttar därför från Kanaans land till Edom.
- Vers 9-19
Förteckning över Esaus släkt.
- Vers 20-30
Förteckning över Seirs släkt, de folk som bodde i Edom dit Esau flyttade.
-Vers 31-43
Förteckning över kungarna i Edom

Kommentar:
I Esaus släktregister finner vi Amalek (vers 16), vars släkt längre fram i historien blir Israeliternas arvfiende (2 Mos 17:8, 5 Mos 25:17-18, 1 Sam 15:2f).

Till eftertanke:
På samma sätt som Esau val formade hans liv, finns det val i mitt liv som format mig till den jag är idag. Vilka är de viktigaste val du har gjort i ditt liv (negativa och positiva)? På vilket sätt har de påverkat dig och format ditt liv? 

Vilka val vill du ta i framtiden för att bli det du önskar bli?
Vilka val kan du ta idag?

Inga kommentarer: