5 feb. 2020

UTMANIGEN - 5 feb - 1 Mos 37

HAN KOM TILL SITT EGET...

Bibelläsning: Första Moseboken 37
Läs bibeltexten här


"De sade till varandra. "Där kommer drömmaren. Kom nu, så dödar vi honom och kastar honom i en brunn! Sedan kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar." (1 Mos 37:19-20 FB)

Här möter vi berättelsen om hur Josef blir bemött då han kommer till sina bröder för att se att allt är väl med dem. Vi kan i denna berättelse se hur Josef på många sätt är en förebild för Jesus i det Nya Testamentet:
- Fadern sänder sonen till sina egna (vers 13)
- Hans egna tar inte emot honom utan lägger upp planer på att döda honom (vers 20)
- De säljer honom för några silvermynt (vers 28)

Jesus blev sänd till jorden av Fadern: "Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom." (Joh1:11 FB)

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hur tar vi emot Jesus i våra liv idag? Vad kommer det att stå skrivet om oss? Jag ber att det kommer att stå: "Han kom till sitt eget, och hans egna tog emot honom med glädje och tacksamhet"
 _________________
Översikt:
- Vers 1-11  
Josef berättar om sina två drömmar
- Vers 12-17  
Israel sänder Josef till sina bröder för att se efter om allt är väl med dem.
- Vers 18-30  
Bröderna kastar Josef i brunnen och tänkte lämna honom att dö där, men så kommer några köpmän förbi och bröderna drar upp Josef ur brunnen och säljer honom som slav till köpmännen.
- Vers 31-35 
Bröderna sölar ned Josefs dräkt med blod och tar den tillbaka till Israel för att fadern ska tro att Josef är död.
- Vers 36 
Köpmännen fortsätter till Egypten där de säljer Josef till Potifar.

Kommentar:
Hatet mot Josef byggs upp successivt
- Jakob älskade Josef mer än sina andra söner (vers 3)
- Jakob lät göra en hellång dräkt till Josef (vers 3)
- Josef berättar om två drömmar där de andra sönerna skulle buga sig för Josef (vers 8-9). 
Allt detta gjorde de andra sönerna avundsjuka på Josef (vers 11)

Till eftertanke:
Avundsjuka kan vara som ett gift som förstör relationer. Då vi börjar jämföra oss med andra kan det leda till att vi förstör både de andras och vårt eget liv?
Jag hade en god vän som ofta sa "Fräls oss från jämförelse".
- Inom vilka områden har jag lätt att bli avundsjuk?
- Vad kan jag göra för att inte fastna i avundsjuka?

Inga kommentarer: