23 feb. 2020

Psalm 9: HERREN ÄR EN BORGBibelläsning: Psalm 9

"HERREN är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. De som känner ditt namn förtröstar på dig, ty du överger inte dem som söker dig, HERRE." (Psalm 9:10-11 FB)

En borg representerar beskydd med murar och vallgravar som skyddar mig från det onda runt omkring. Herren är en borg säger psalm 9. Då jag är i Herren är jag skyddad, men då jag går ur hans närhet och vilja är jag utan skydd.

Jag får vara i Herren, men Herren vill också vara i mig. På en borg eller ett slott markeras det ofta med en hissad flagga om kungen är hemma. Då vi har tagit emot Jesus får vi hissa flaggan i vårt hjärtas borg. Det påminner oss om att kungen är hemma. Och då jag är medveten om hans närvaro i mitt liv växer också min tillit och förtröstan.

För många år sedan brukade vi sjunga en kör om detta: "Uppå mitt hjärtas borg står glädjens flagg i topp, ty konungen hemma nu är."

- Mannakorn att tugga på under dagen  Lita på Gud och vittna om hans under.

Inga kommentarer: