13 feb. 2020

UTMANINGEN 13 feb - 1 Mos 45

DET ÄR GUD!

Bibelläsning: Första Moseboken 45
Läs bibeltexten här

"Men Gud sände mig hit före er, för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv, till en stor räddning. Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud."
(1 Mos 45:7-8 FB)

Josefs bröder hade försökt döda honom. De hade sålt Josef som slav. Josef hade fått tillbringa många år i fängelse som ett resultat av brödernas illdåd mot honom.

Trots det anklagade inte Josef sina bröder. Han kunde se att Gud hade haft sin hand också genom allt det onda som drabbat honom. Genom allt detta hade Josef nått en position där han kunde rädda hela sin familj och släkt från döden. Josef kunde säga "det var inte ni, det var Gud".

Vi kan kanske säga detsamma då vi ser tillbaka på våra liv. Vi kan kanske se hur Guds hand har varit med och beskyddat eller väglett oss i det som varit svårt.

Men också i de saker vi tycker att vi gjort bra i Guds rike kan det vara Gud som står bakom. Vi kan ha lätt att själva ta till oss äran för det som sker. Men vi borde också lära oss att säga "det var inte jag, det var Gud." 


- Mannakorn att tugga på under dagen: Det var Gud!
______________
Översikt:

- Vers 1-15
Josef ger sig till känna för sina bröder
- Vers 16-28
Bröderna återvänder hem och berättar för Jakob att Josef lever och att han är styresman över hela Egypten.


Kommentar:
Här läser vi om det känslomässiga mötet där brödraskaran återförenas. Josef hade all makt i världen att hämnas för det illdåd bröderna tidigare begått mot honom. Men i stället för att hämnas överöser han sin bröder med kärlek och gåvor. Här ser vi ännu en gång Josef som en förebild till Jesus. Torterad och korsfäst är Jesus mån om sina bödlars väl: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör" (Luk 23:34)

Till eftertanke:
Josef hade blivit såld som slav. Men Gud kunde vända det mest ondskefulla till något gott. Gud sänder inte det onda, men vi kan ibland se hur Gud använder det onda vi möter till något gott.
- Kan du ge något exempel från ditt liv där Gud använder det onda till att bli något gott?  
Jag tror att det är ganska vanligt att många av oss gärna tar åt oss äran då något bra har hänt där vi borde ha sagt: "Det var inte jag - det var Gud"
- Fundera över hur detta stämmer med ditt liv?

Inga kommentarer: