10 feb. 2020

I stället för yoga – gräv där ni står

- Elisabeth Sandlund i Dagen -
I stället för att ösa ur den kristna trons djupa, väl beprövade och innehållsrika källor väljer Skarpnäcks församling att söka sig till uttryckssätt med stark och direkt koppling till en annan religion, hinduismen, med en helt annan syn på livet, döden och människan. Och Skarpnäck är inte ensam. Andra församlingar är också titt som tätt ute och tassar i gränsmarkerna utan att reflektera över hur sådant som yoga eller qigong bidrar till den allt överskuggande uppgiften att leda människor till tro på Jesus Kristus.

Ambitionen att nå nya grupper av människor är lovvärd. Men att en företeelse är populär och lockar många är varken ett tillräckligt eller ett nödvändigt skäl för att den ska erbjudas av kyrkan. Skälet är inte tillräckligt om inte kopplingen till presentationen av evangeliet är glasklar. Och det är heller inte nödvändigt – inte sällan är det i de små sammanhangen som de stora livsförändrande erfarenheterna görs.

Uppmaningen till alla församlingar som funderar över hur besöksskarorna ska kunna ökas genom nytänkande och spännande satsningar är självklar: Gräv där ni står. Utnyttja seklers erfarenheter av hur kristen tro kan presenteras och utövas. Det räcker mycket längre än mer eller mindre naiva inlån från österländska religioner.


Läs mer här:  https://www.dagen.se/ledare/i-stallet-for-yoga-grav-dar-ni-star-1.1658813

Inga kommentarer: