2 feb. 2020

Söndagspsalmen - Psalm 7


VAKA ÖVER DINA TANKAR

Bibelläsning: Psalm 7
"Se, han avlar ondska, han går havande med olycka, han föder lögn. Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav han gräver." (Psalm 7:15-16 FB)

Havandeskap leder till att man föder fram det man har inom sig. Psalm 7 poängterar att det vi avlar blir vi havande med och det vi går havande med föder vi också fram.

Fyller vi vårt inre med negativa, destruktiva, tankar, så kommer det också att färga av sig på vårt liv.

I Jakobs brev kan vi läsa: "När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död." (Jak 1:15 FB)

All synd börjar i våra tankar. Om vi ger de negativa tankarna utrymme och näring blir vi havande med olycka och förr eller senare föder det fram synd.

Det är viktigt att vi vakar över våra tankar. För de tankar vi ger utrymme åt kommer att forma våra liv.
Mina tankar påverkar hur mitt liv kommer att bli och mina ord är med att forma andra människor.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Gud att vaka över mina tankar och ord idag.

Inga kommentarer: